Aumed, a.s., Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika

+420 603 587 701 English

PŘEHLED PROJEKTŮ

S PODPOROU DOTACÍ Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ

Náš výzkum a vývoj je spolufinancován formou dotací z veřejných zdrojů. Této podpory si velice vážíme a děkujeme za ni. Níže naleznete přehled ukončených a běžících projektů, které byly spolufinancovány z veřejných prostředků na podporu výzkumu a vývoje.

Ministry_of_Industry_and_Trade_of_the_Czech_Republic_logo.svg

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky sekce fondů EU
OPPIK
OPTAK
Program TRIO

300px-Flag_of_Europe.svg

EVROPSKÁ ÚNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost
OPTAK

UKONČENÉ PROJEKTY

„VÝZKUM A VÝVOJ NOVÉ VAKCÍNY PROTI ČERNÉMU KAŠLI“

projekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0005074.

Tento projekt byl v roce 2020 úspěšně dokončen. Výsledkem řešeného Projektu je především předpis pro přípravu očkovací látky proti Bordetella pertussis, který je použitelný v procesu komerční technologie výroby vakcíny. Dozvědět se více o výsledcích projektu.

 

 

„TRANSFER FAKTOR – VÝVOJ A VÝZKUM NOVÉ LÉKOVÉ FORMY IMUNOTERAPEUTICKÉHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A KONTROLNÍCH METOD, PROKAZUJÍCÍCH IMUNOMODULAČNÍ POTENCIÁL“

projekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0010301.

Tento projekt byl v roce 2020 úspěšně dokončen. Hmatatelným výstupem projektu jsou především vyrobené vzorky – lyofilizované tablety obsahující transfer faktor jako účinnou léčivou látku. Dozvědět se více o výsledcích projektu.

 

 

„VÝROBA DIAGNOSTICKÉ SOUPRAVY NA COVID-19 NA PRINCIPU LAMP“

projekt v rámci podpory Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v rámci PROGRAMU PODPORY TECHNOLOGIE – VÝZVA XII. COVID 19 (OP: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, číslo výzvy: XII, výzva do programu: Technologie).

Projekt byl realizován v roce 2020. Součástí projektu byl nákup technologických zařízení, potřebných pro výrobní realizaci diagnostické soupravy vyvinuté společností AUMED. Vyráběná diagnostická souprava je určena k rychlé a časově nenáročné detekci COVID-19 ve zdravotnickém terénu. Dozvědět se více o této diagnostické soupravě.

 

 

„VÝVOJ NOVÉ LÉKOVÉ FORMY PRO ORÁLNÍ PODÁNÍ VAKCÍN“

projekt programu podpory výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem TRIO (Ev. č. projektu.: FV 40365).

Projekt byl na konci roku 2021 úspěšně ukončen s výsledky a výstupy v souladu s plánem projektu. Mezi hlavní výsledky patřil poloprovoz a ověřená technologie. K výsledkům byla vypracována související dokumentace. Společnost AUMED, a.s. pracuje na úspěšné komercializaci výstupů. Dozvědět se více o výsledcích projektu.

 

 

„VÝVOJ TESTOVACÍCH METOD VSTUPNÍCH SUROVIN“

projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Výzvy Inovační vouchery – VI. Výzva, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028007.

Tento projekt byl v roce 2023 úspěšně dokončen. Cílem projektu bylo zajištění certifikovaných surovin, které jsou nutné pro výrobu lyofilizovaných tablet pro účely klinického testování. Výroba léčivého přípravku pro klinické testování již musí probíhat v souladu s pravidly Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který požaduje pravidelné provádění zkoušek výchozích surovin. Dozvědět se více o výsledcích projektu.

 

 

„TRANSFERFAKTOR TFI – LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK“

projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Výzvy Inovace – Inovační projekt – Výzva VIII, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0026008

Tento projekt byl v roce 2023 úspěšně dokončen. Cílem projektu bylo vytvoření nového výrobního a kontrolního centra společnosti AUMED, a.s., které bude využívat výsledky vlastního VaV pro výrobu inovovaného přípravku na bázi transfer faktoru (TFI). Dozvědět se více o výsledcích projektu.

 

 

„TESTOVÁNÍ ÚČINNOSTI DVOU RŮZNÝCH LÉKOVÝCH APLIKAČNÍCH FOREM PŘÍPRAVKU TFI“

projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Výzvy Inovační vouchery – VI. Výzva, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028125.

Tento projekt byl v roce 2023 úspěšně dokončen. Předmětem projektu byla realizace projektu pokusů s cílem srovnání biologické účinnosti dvou různých lékových aplikačních forem přípravku TFI, obsahujícího transfer faktor jako účinnou látku. Provedenými pokusy bylo prokázáno, že účinnost TFI podávaného perorálně ve formě rychle rozpustných tablet byla srovnatelná s účinností TFI aplikovaného injekčně subkutánně. Dozvědět se více o výsledcích projektu.

 

 

„TESTOVÁNÍ ÚČINNOSTI PŘÍPRAVKU TFI PŘI LÉČBĚ MELANOMU“

projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Výzvy Inovační vouchery – VI. Výzva, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028124.

Tento projekt byl v roce 2023 úspěšně dokončen. Předmětem projektu byla realizace projektu pokusů s cílem stanovení účinnosti dvou různých lékových aplikačních forem přípravku TFI při léčbě melanomu. Projekt pokusů byl designován na myších, u kterých byla v průběhu pokusu sledována velikost nádorů, odebírány vzorky krve a po ukončení pokusu byla provedena rozsáhlá vyšetření. Dozvědět se více o výsledcích projektu.

 

 

„SROVNÁNÍ ÚČINNOSTI TŘÍ RŮZNÝCH ŠARŽÍ LEUKOCYTÁRNÍHO EXTRAKTU S AKTIVITOU TRANSFERFAKTORU (TFI) VE FORMĚ RYCHLE ROZPUSTNÝCH TABLET“

projekt v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Výzvy Inovační vouchery – výzva II., registrační číslo CZ.01.01.01/05/23_009/0001324.

Tento projekt byl v roce 2023 úspěšně dokončen. Předmětem projektu byla realizace projektu pokusů s cílem srovnání biologické účinnosti tří různých šarží leukocytárního extraktu s aktivitou transferfaktoru (TFI) ve formě rychle rozpustných tablet. Provedenými pokusy bylo prokázáno, že všechny tři šarže TFI podávaného perorálně ve formě rychle rozpustných tablet vykazovaly stejnou účinnost. Dozvědět se více o výsledcích projektu.

BĚŽÍCÍ PROJEKTY

NÁRODNÍ CENTRUM KOMPETENCE: „REkombinantní TEchnologie pro MEDicínu

projekt s číslem TN02000122 v rámci 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálnı́ho vývoje a inovacı́ Národnı́ centra kompetence, vyhlášené Technologickou agenturou České republiky (TAČR)

Společnost AUMED, a.s. je jedním z šestnácti účastníků Národního centra kompetence „Rekombinantní technologie pro medicínu“, mezi jehož hlavní cíle patří vytvoření výzkumné platformy pro rozvoj českého biotechnologického a farmaceutického průmyslu a obnovu Ústavu sér a očkovacích látek. A dále pak vývoj rekombinantních proteinů, molekulárních adjuvans a nosičových systémů pro produkci vakcín a terapeutik při léčbě a prevenci infekčních onemocnění, alergií, cerebrovaskulárních a zánětlivých onemocnění, a vývoji pokročilých analytických a diagnostických metod s využitím nanomateriálů.

 

 

VÝVOJ PŘÍPRAVKU NA BÁZI ČISTÍCÍHO SPREJE URČENÉHO K PODPŮRNÉMU OŠETŘENÍ POKOŽKY PŘI ONEMOCNĚNÍ ATOPICKÝM EKZÉMEM

projekt v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Aplikace – výzva I., registrační číslo CZ.01.01.01/01/2 2_002/0000433.

Tento projekt řeší redukci kontaminace pokožky bakteriemi Staphylococcus aureus u osob postižených atopickým ekzémem. Výstupem projektu bude antibakteriální fágový přípravek na bázi čisticího antibakteriálního spreje pro lokální použití, určený k podpůrnému ošetření pokožky při onemocnění atopickým ekzémem. Dozvědět se více o projektu.

 

 

VÝVOJ NOVÉ VAKCÍNY PROTI STAPHYLOCOCCUS AUREUS

projekt v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Aplikace – výzva I., registrační číslo CZ.01.01.01/01/22_002/0000585.

Záměrem projektu je vývoj očkovací látky proti Staphylococcus aureus na bázi exogenních anatoxinů, jako účinné složky léčiva. Připravovaná vakcína nevyužívá pro vyvolání protektivního účinku jako antigenní komponenty ani buněčné antigeny ani proteiny buněčných stěn a ani živý atenuovaný mikroorganismus, tedy obvykle preferované antigenní báze přítomné v jiných očkovacích látkách, vyvíjených proti stafylokokům. V projektem navrženém postupu je vakcína inovativní. Dozvědět se více o projektu.

 

 

„VÝVOJ ANTIBAKTERIÁLNÍHO PŘÍPRAVKU S FÁGY PRO RECIDIVUJÍCÍ BAKTERIÁLNÍ VAGINÓZY

projekt v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Aplikace – výzva I., registrační číslo CZ.01.01.01/01/22_002/0000523.

Záměrem projektu je vývoj antibakteriálního fágového přípravku pro lokální aplikaci do vaginální dutiny, určeného k léčbě recidivujících bakteriálních vaginóz. Přípravek bude v takové lékové formě, která umožní snadnou laickou aplikaci. Zároveň bude technologicky konstruován tak, aby ani jeho složení a ani technologie přípravy nezpůsobilo degradaci účinné složky (fágové API). Dozvědět se více o projektu.

Výzkumné projekty společnosti Aumed, a.s. jsou financovány ze zdrojů Evropských strukturálních fondů a za finanční podpory prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Kompletní přehled všech běžících a ukončených projektů s touto podporou naleznete zde.

EVROPSKÁ ÚNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost
OP TAK


Tel.: +420 603 587 701
Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika
(c) 2017, Aumed a.s