Aumed, a.s., Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika

+420 603 587 701 English

ATOPICKÝ EKZÉM

Vývoj přípravku na bázi čistícího spreje určeného k podpůrnému ošetření pokožky při onemocnění atopickým ekzémem

AUMED, a.s. zahájil výzkum v oblasti kontaminace pokožky bakteriemi Staphylococcus aureus u osob postižených atopickým ekzémem. Lidé s atopickou dermatitidou (AD) mají masivně kolonizovanou pokožku bakteriemi Staphylococcus aureus. Tato kolonizace potencuje vznik akutních fází dermatitidy, vyvolává léze a vede ke snížení odpovědi na běžné léky proti ekzému. Ošetření pokožky vyvinutým sprejem napomůže, působením bakteriofágů specifických proti Staphylococcus sp., k obnově kožní bariéry u lidí trpících atopickým ekzémem.

PROČ VÝZKUM V TÉTO OBLASTI?

Bakteriální infekce a související zánět u atopického ekzému je standardně potlačován kombinovanou terapií, která se skládá z lokálně aplikovaného antibiotika a kortikosteroidů. Následuje léčba atopických projevů, která paradoxně může problém zase zpětně zhoršit. Namísto zklidnění může nastat svědění, které pacient samozřejmě řeší škrábáním, čímž svůj stav opět zhoršuje a zároveň eskaluje riziko infekce. Po aplikaci kortikoidů rychle mizí veškeré kožní problémy. Na tento typ léčby ale rychle naváží nežádoucí účinky kortikoidů (Atrofie kůže, dermatitis perioralis, hypopigmentace, hypertrichóza, teleangiektázie, steroidní akné, purpura či tachyfylaxe).

Stále větší počet kmenů Staphylococcus sp. však začíná léčbě antibiotiky odolávat, rychle se vyvíjejí MRSA formy. U infekcí majících MRSA charakter nebývá léčba atopické dermatitidy (AD) pacientů antibiotiky přínosná, a navíc postrádá terapeutickou strategii směřující k podpoře rekolonizace kůže komenzálními bakteriemi. Narůstá proto společenský a medicínský tlak na vývoj nových terapeutických postupů, včetně prevence relapsu MRSA.

CÍL NAŠEHO VÝZKUMU

Výsledkem těchto výzkumných aktivit bude antibakteriální fágový přípravek na bázi čisticího antibakteriálního spreje pro lokální použití, určený k podpůrnému ošetření pokožky při onemocnění atopickým ekzémem.

Výzkum je realizován také s pomocí programu v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Aplikace – výzva I., registrační číslo CZ.01.01.01/01/2 2_002/0000433.

Výzkumné projekty společnosti Aumed, a.s. jsou financovány ze zdrojů Evropských strukturálních fondů a za finanční podpory prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Kompletní přehled všech běžících a ukončených projektů s touto podporou naleznete zde.

EVROPSKÁ ÚNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost
OP TAK


Tel.: +420 603 587 701
Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika
(c) 2017, Aumed a.s