Aumed, a.s., Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika

+420 603 587 701 English

O SPOLEČNOSTI

Aumed, a.s.O SPOLEČNOSTI

Společnost AUMED, a.s. se orientuje primárně na tři výzkumně vývojové aktivity, a to konkrétně na vývoj a výzkum imunobiologických přípravků typu bakteriálních vakcín a imunomodulátorů, a dále pak na problematiku bakteriofágů. V posledních letech firma registruje zvýšený zájem především zahraničních obchodních partnerů o alternativní léčivé přípravky, které by nahradily stávající masivní používání antibiotik. Toto masivní používání neúměrně zatěžuje životní prostředí, stimuluje rychle narůstající rezistenci k antibiotikům a je rizikové pro potraviny a krmiva vzhledem k reziduím v potravním řetězci.

Společnost má aktuálně tři provozovny (Brno, Roztoky, Benátky n/J.) a kanceláře v Praze.

Pracoviště v Brně na adrese Karásek 1, Brno – Řečkovice je vybaveno čistými prostory, které splňují požadavky kladené na třídy čistoty A, B a C. Stavební konstrukce, technologické zázemí, přístrojové vybavení a odborný personál umožňuje využívat pracoviště i v režimu GMP. Technologické vybavení je orientováno především pro práci s mikrobiálním materiálem a pro imunobiologickou problematiku obecně. Je vhodné nejen pro farmaceutické výrobní realizace, ale i pro farmaceutický výzkum a vývoj jak ve vlastní režii, tak i pro širokou škálu smluvních činností.

Provozovna v Roztokách se nalézá v areálu firmy VUAB. Toto pracoviště slouží především jako kontrolní laboratoř se statusem GMP, přístrojové vybavení je na úrovní analytické laboratoře. Dále provozovna slouží jako zázemí společnosti AUMED, a.s. a jako výzkumné laboratorní pracoviště.

Provozovna v Benátkách na adrese 5. května 301, 294 71 Benátky nad Jizerou byla otevřena počátkem roku 2024. Toto pracoviště je vybaveno výzkumnými laboratořemi včetně mikrobiologické a analytické laboratoře. Laboratoře jsou využívány pro výzkumné projekty společnosti. Pracoviště je dále vybaveno čistými prostory třídy čistoty D, které jsou využívány jak ve vlastní režii, tak i pro širokou škálu smluvních činností. V provozovně se dále nalézá rezervní prostor, který bychom v budoucnu rádi využili pro výrobu nového léčivého přípravku obsahujícího lidský transfer faktor jako účinnou léčivou látku. Nový léčivý přípravek se opírá o výsledky vlastních výzkumných aktivit a aktuálně se nalézá ve fázi klinického hodnocení.

provozovna Brno

DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI

Pod společnost AUMED, a.s. spadají také společnosti AUMED Immunology a.s. a AUMED Pharma a.s., které byly založeny s vlastním  podnikatelským cílem. O těchto společnostech a jejich cílech se můžete více dozvědět zde:

aumed_imunology-01
3809265e-eb9d-4bc7-80da-cec984e70193

FILOZOFIE SPOLEČNOSTI

Našim výzkumem se snažíme především o zlepšení zdravotního stavu celé populace, které je základním kamenem funkce společnosti.

Nadměrné používání antibiotik ve zdravotnictví vedlo ke vzniku multirezistentních a panrezistentních kmenů bakterií. Vytvořil se tak závažný problém v oblasti veterinární i humánní medicíny v boji proti infekčním onemocněním, nemenší problém jsou rezidua v potravinách, které mají negativní vliv na lidské zdraví, především negativně působí na imunitní systém. Dnešní zájem je především o neantibiotické a negenerické přípravky na bázi probiotik bakteriofágů a enzymoterapie.

Výzkum a následná realizace v těchto oblastech by také snížilo odpadovou zátěž na životní prostředí, mělo by pozitivní dopad na regionální rozvoj s evropskými příležitostmi a vytvořil nové pracovní místa i s možností zapojení VŠ studentů.

VÝZKUMNÉ PROJEKTY

ENZYMY

Vývoj nových enzymatických přípravků pro léčbu nejčastějších původců akutních a chronických bakteriálních onemocnění kůže a podkoží.

ČERNÝ KAŠEL

Vývoj zcela novou generaci celobuněčné očkovací látky proti pertusis s výrazně vylepšenými užitnými vlastnosti.

TRANSFER FAKTOR

Vývoj a výzkum transferfaktorů ve společnosti AUMED, a.s., určených  pro humánní terapii.

ORÁLNÍ APLIKACE VAKCÍN

Vývoj mikrobiální očkovací látky ve formě lyofilizované tablety k aplikaci do dutiny ústní.

VAKCÍNA S. AUREUS

Vývoj nové vakcíny proti Staphylococcus aureus na bázi exogenních anatoxinů, jako účinné složky léčiva.

ATOPICKÝ EKZÉM

Vývoj přípravku na bázi čistícího spreje určeného k podpůrnému ošetření pokožky při onemocnění atopickým ekzémem.

BAKTERIÁLNÍ VAGINÓZA

Vývoj antibakteriálního fágového přípravku pro lokální aplikaci do vaginální dutiny, určeného k léčbě recidivujících bakteriálních vaginóz.

DIAGNOSTIKA

Společnost AUMED a.s. se také zapojila do boje s pandemií nemoci Covid-19. Ve spolupráci se společností Protean s.r.o. a Ústavem molekulární a translační medicíny uvedla na trh moderní diagnostiku viru SARS-CoV-2 pod názvem AUMED test RT-LAMP Assay SARS-CoV-2.

AUMED, a.s. také uvedl na trh novou samoodběrovou soupravu PCR KLOKTACÍ SADA, jejíž princip je založen na kloktání dutiny ústní a hltanu.

 

AUMED, a.s. tímto krokem významně rozšířil své portfolio odborných činností.

AUMED test RT-LAMP Assay SARS-CoV-2

Společnost Aumed a.s. uvedla na trh moderní diagnostiku viru SARS-CoV-2 pod názvem AUMED test RT-LAMP Assay SARS-CoV-2.

PCR KLOKTACÍ SADA

Samoodběrová kloktací souprava pro detekci virových onemocnění

FARMACEUTICKÁ VÝROBA

Společnost AUMED připravuje výrobu hromadně vyráběného léčivého přípravku. V režimu smluvní výroby se chce AUMED stát výrobcem léčivého přípravku STAFAL, který na bázi bakteriofágu, jako léčivé látky, řeší jednu z možných alternativních cest v boji proti narůstající rezistenci k antibiotikům. STAFAL je v tomto směru ojedinělý registrovaný přípravek v EÚ. Mnohaletým používáním v lékařském terénu je ověřena jeho bezpečnost a účinnost.

AUMED, a.s. tímto krokem významně rozšiřuje své portfolio odborných činností ve sféře humánní imunobiologické problematiky, která je jednou z jejích tématických priorit.

STAFAL

Léčivý přípravek, který na bázi bakteriofágu, jako léčivé látky, řeší jednu z možných alternativních cest v boji proti narůstající rezistenci k antibiotikům.

EXPERTNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST

Společnost AUMED, a.s. orientuje své odborné aktivity na vysoce specifickou imunobiologickou problematiku.

AUMED, a.s. řeší výzkumné projekty z oblasti bakteriálních vakcín (vakcína proti černému kašli – Bordetella pertussis) a imunomodulátorů (inovace transferfaktorů).

Svůj odborný potenciál využívá vedle vlastní výzkumné a vývojové činnosti i pro expertní, konzultační, poradenské a školicí aktivity pro externí subjekty. Jde o vysoce specifikované farmaceutické odborné aktivity s akcentem na GMP (Good manufacturing practice), které jsou externími společnostmi aktivně vyžadovány.

Referenční příklady:

AUMED realizoval školení v aktuálně velmi dynamické problematice léčivých přípravků pro moderní terapie ( Eudralex, The Rules Governing Medicinal Products in the European Union, Volume 4, Good Manufacturing Practice, Part IV, Guidelines on Good Manufacturing Practice specific to Advanced Therapy Medicinal Products) – školení bylo za účasti pracovníků těchto odborných subjektů: ÚHKT, NÚDZ, CLIP, Bioinova, Generi Biotech, ÚMCH AV ČR, MUNI Brno.

Ústav hematologie a krevní transfuze – školící a expertní činnost pracovníků AUMED, a.s. při zavádění GMP v oblastí LPMT ( léčivé přípravky moderní terapie).

Institutul Pasteur Romania – expertní činnost na projektu výstavby nového výrobního areálu pro farmaceutickou výrobu

Co Antigen Ltd,  Research and Prouction Center The Republic of Kazakhstan, Almaty – expertní činnost při zavádění GMP do farmaceutické výroby.

EBRD – European Bank for Reconstruction and Development  – zaměstnanci AUMED, a.s. jsou registrovaní jako odborní poradci banky v poradenství pro farmaceutickou problematiku pro malé podniky.

Konzultační činnost pro výzkumné instituce v oblasti zavádění GMP:

ICRC (Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně),

Ústav makromolekulární chemie AV ČR – pracoviště BIOCEV (Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci)

Výzkumné projekty společnosti Aumed, a.s. jsou financovány ze zdrojů Evropských strukturálních fondů a za finanční podpory prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Kompletní přehled všech běžících a ukončených projektů s touto podporou naleznete zde.

EVROPSKÁ ÚNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost
OP TAK


Tel.: +420 603 587 701
Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika
(c) 2017, Aumed a.s