Aumed, a.s., Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika

+420 603 587 701 English

ČERNÝ KAŠEL

Aumed, a.s.VýzkumČerný kašel

CO JE TO ČERNÝ KAŠEL?

Černý kašel nebo PERTUSE je vysoce nakažlivé, akutní infekční onemocnění, které způsobuje bakterie Bordetella pertussis. Toxiny napadají a porušují řasinkový epitel na povrchu dýchacích cest, výstelku průdušnice a průdušek a další toxin proniká do krve.

Černý kašel se vyskytuje celosvětově, více případů je hlášeno v rozvojových zemích. Ročně onemocní v rozmezí 30-50 milionů osob. Děti jsou očkovány proti černému kašli v rámci pravidelného očkování, ale ochrana tohoto očkování je pouze dočasná.

PROČ VÝZKUM V TÉTO OBLASTI?

Onemocnění černým kašlem je stále velkou zdravotní hrozbou ve světě a samozřejmě i v České republice. Stávající epidemiologická situace ve vyspělých zemích, které od roku 1995 postupně přecházely na bezbuněčné pertusové vakcíny ukazuje na nedostatečnou účinnost současných vakcín pro ochranu proti šíření potenciálně smrtící nákazy černým kašlem u novorozenců a kojenců, které nakazí jejich okolí kolonizované patogenem. Pro představu v roce 2011 bylo v ČR hlášeno zhruba 300 případů, no v roce 2014 již přes 2500 případů.

graf_pertuse

Hlášená nemocnost PERTUSE, ČR, 1956 – 2014. (zdroj www.szu.cz)

Světová odborná komunita se shoduje v názoru, že je urgentní zavést schéma pravidelného přeočkování dospívajících a dospělých proti pertusi účinnější vakcínou, nejlépe společně s pravidelným přeočkováním proti tetanu. K tomu účelu je nutné urychleně vyvinout další generaci vyhovující pertusové vakcíny. Odborné veřejnosti je zřejmé, že je vysoce žádoucí návrat k celobuněčné pertusové vakcíně nové generace, která při zachování vysoké ochranné imunogencity nebude vykazovat nežádoucí vedlejší účinky spojené s reaktogenicitou běžných celobuněčných vakcín minulé generace.

CÍL NAŠEHO VÝZKUMU

Chceme snížit nevyhovující reaktogenitu při zachování vyhovující protektivity a participovat touto novou vakcinační komponentou na očkovacích programech v tuzemsku i v zahraničí.

Našim cílem je úprava procesu kultivace a složení antigenní složky tak, aby vznikl unikátní bakterin, který bude použit k přípravě celobunečné pertusové vakcíny nové generace, která si zachová vysokou ochranní antigenicitu a nebude vykazovat reaktogenicitu. Takto bude mít nová generace celobunečné očkovací látky proti pertusi výrazně vylepšené užitné vlastnosti.

Výzkum realizován také pomocí projektu OPPIK (ČÍSLO PROJEKTU: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0005074). Tento projekt byl v roce 2020 úspěšně dokončen. Výsledkem řešeného Projektu je především předpis pro přípravu očkovací látky proti Bordetella pertussis, který je použitelný v procesu komerční technologie výroby vakcíny. Dozvědět se více o výsledcích projektu.

Předpokládáme, že na výsledky předloženého projektu bude pravděpodobně navazovat série dalších testů (preklinických případně klinických), vyžadovaných Evropskou lékovou agenturou před uvedením očkovací látky na trh.

PŘÍNOS PRO SPOLEČNOST

Vakcína, obsahující upravený bakterin, bude výrazně bezpečnější než předchozí neupravené celobuněčné pertusové vakcíny.

Popsaný typ vakcíny řeší současný dramatický nárust onemocněním černým kašlem jak pro dětskou populaci, tak i pro dospívající a těhotné matky po celém ve světě.

Pokles výskytu rezistence baktérií představuje významné ušetření nákladů a času na léčbu infekčních onemocnění.

Výzkům má vedle zdravotního hlediska i ekologické konsekvence, které povedou k snížení používání množství širokospektrálních antibiotik a s tím souvisícímu snížení odpadové zátěže.

 

Výzkumné projekty společnosti Aumed, a.s. jsou financovány ze zdrojů Evropských strukturálních fondů a za finanční podpory prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Kompletní přehled všech běžících a ukončených projektů s touto podporou naleznete zde.

EVROPSKÁ ÚNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost
OP TAK


Tel.: +420 603 587 701
Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika
(c) 2017, Aumed a.s