Aumed, a.s., Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika

+420 603 587 701 English

Úspěšné ukončení projektu programu TRIO „Vývoj nové lékové formy pro orální podání vakcín“

lyof tablety - výsledek TRIA

Společnost AUMED, a.s. v letošním roce úspěšně ukončila několikaletý projekt programu podpory výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem TRIO. AUMED, a.s. realizoval v tomto programu tříletý projekt pod názvem „Vývoj nové lékové formy pro orální podání vakcín“ (Ev. č. projektu.: FV 40365).

Projekt si kladl za cíl mikrobiální očkovací látku, které byla formulována ve formě lyofilizované tablety a byla určena k aplikaci do dutiny ústní. Jako modelová účinná látka byl zvolen vakcinační kmen Bordetella pertussis. AUMED, a.s. řešil tento Projekt ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK v Hradci Králové (Katedra farmaceutické technologie, vedoucí doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.).

Cíle projektu bylo dosaženo. Byly připraveny dva druhy lyofilizovaných tablet, které se lišily v obsahu jedné pomocné látky, obsah účinné látky byl u obou druhů stejný. Připravené tablety byly použity pro zrychlenou a dlouhodobou stabilitní studii. Po celou dobu zrychlené studie zůstaly lyofilizované tablety obojího typu stabilní. I po 12 měsících u dlouhodobé stabilitní studie zůstávají tablety stabilní.

V rámci projektu byly splněny dva hlavní výsledky – Z(tech) ověřená technologie – Příprava humánní vakcíny ve formě lyofilizované tablety jako nového nosiče a Z(polop.) poloprovoz – Návrh a konstrukce zařízení pro výrobu.

AUMED, a.s. plánuje implementaci dosažených výsledků do praxe. Nejprve je nutné přípravek podrobit preklinickému testování a následně klinickému hodnocení. Lyofilizovanou tabletu je možné využít jako nosiče i pro jiné druhy bakteriálních vakcín.

DALŠÍ ČLÁNKY

Úspěšné ukončení projektu programu TRIO „Vývoj nové lékové formy pro orální podání vakcín“

18. 05. 2022

Společnost AUMED, a.s. v letošním roce úspěšně ukončila několikaletý projekt programu podpory výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu s…

AUMED, a.s. získal dotaci na Inovační projekt s názvem „Transferfaktor TFI – Léčivý přípravek“

18. 05. 2022

AUMED, a.s. získal dotaci v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v rámci Výzvy Inovace – Inovační projekt – Výzva VIII…

PCR KLOKTACÍ SADA

07. 05. 2021

AUMED, a.s. uvádí na trh vlastní samoodběrovou sadu na principu kloktání dutiny ústní a hltanu. Nová odběrová souprava dostala jméno…

Výzkumné projekty společnosti Aumed, a.s. financovány ze zdrojů Evropských strukturálních fondů.:
Výzkum a vývoj nové vakcíny proti černému kašli
Transfer faktor – vývoj a výzkum nové lékové formy
Výroba diagnostické soupravy na covid-19 na principu LAMP
Transferfaktor TFI – Léčivý přípravek

a za finanční podpory prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v programu TRIO:
Vývoj nové lékové formy pro orální podání vakcín

EVROPSKÁ ÚNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost


Tel.: +420 603 587 701
Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika
(c) 2017, Aumed a.s