Aumed, a.s., Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika

+420 603 587 701 English

Úspěšné ukončení projektu programu TRIO „Vývoj nové lékové formy pro orální podání vakcín“

lyof tablety - výsledek TRIA

Společnost AUMED, a.s. v letošním roce úspěšně ukončila několikaletý projekt programu podpory výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem TRIO. AUMED, a.s. realizoval v tomto programu tříletý projekt pod názvem „Vývoj nové lékové formy pro orální podání vakcín“ (Ev. č. projektu.: FV 40365).

Projekt si kladl za cíl mikrobiální očkovací látku, které byla formulována ve formě lyofilizované tablety a byla určena k aplikaci do dutiny ústní. Jako modelová účinná látka byl zvolen vakcinační kmen Bordetella pertussis. AUMED, a.s. řešil tento Projekt ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK v Hradci Králové (Katedra farmaceutické technologie, vedoucí doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.).

Cíle projektu bylo dosaženo. Byly připraveny dva druhy lyofilizovaných tablet, které se lišily v obsahu jedné pomocné látky, obsah účinné látky byl u obou druhů stejný. Připravené tablety byly použity pro zrychlenou a dlouhodobou stabilitní studii. Po celou dobu zrychlené studie zůstaly lyofilizované tablety obojího typu stabilní. I po 12 měsících u dlouhodobé stabilitní studie zůstávají tablety stabilní.

V rámci projektu byly splněny dva hlavní výsledky – Z(tech) ověřená technologie – Příprava humánní vakcíny ve formě lyofilizované tablety jako nového nosiče a Z(polop.) poloprovoz – Návrh a konstrukce zařízení pro výrobu.

AUMED, a.s. plánuje implementaci dosažených výsledků do praxe. Nejprve je nutné přípravek podrobit preklinickému testování a následně klinickému hodnocení. Lyofilizovanou tabletu je možné využít jako nosiče i pro jiné druhy bakteriálních vakcín.

DALŠÍ ČLÁNKY

AUMED, a.s. úspěšně ukončil projekt „Vývoj testovacích metod vstupních surovin“

09. 02. 2023

AUMED, a.s. úspěšně ukončil projekt „Vývoj testovacích metod vstupních surovin“, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028007. Společnost AUMED, a.s. se zabývá výzkumem a…

AUMED, a.s. úspěšně ukončil 1. etapu projektu s názvem „Transferfaktor TFI – Léčivý přípravek“

29. 11. 2022

AUMED, a.s. úspěšně ukončil 1. etapu projektu s názvem „Transferfaktor TFI – Léčivý přípravek“, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0026008. V rámci projektu…

AUMED, a.s. prezentoval výzkum fágů na konferenci Phages 2022 v Oxfordu

26. 09. 2022

AUMED se zúčastnil 12. ročníku bakteriofágové konference v Oxfordu, která je jedinou evropskou fágovou konferencí s takto dlouhou tradicí. Konference byla zaměřená…

Výzkumné projekty společnosti Aumed, a.s. financovány ze zdrojů Evropských strukturálních fondů.:
Výzkum a vývoj nové vakcíny proti černému kašli
Transfer faktor – vývoj a výzkum nové lékové formy
Výroba diagnostické soupravy na covid-19 na principu LAMP
Transferfaktor TFI – Léčivý přípravek

a za finanční podpory prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v programu TRIO:
Vývoj nové lékové formy pro orální podání vakcín

EVROPSKÁ ÚNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost


Tel.: +420 603 587 701
Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika
(c) 2017, Aumed a.s