Aumed, a.s., Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika

+420 603 587 701 English

Úspěšné ukončení projektu programu TRIO „Vývoj nové lékové formy pro orální podání vakcín“

lyof tablety - výsledek TRIA

Společnost AUMED, a.s. v letošním roce úspěšně ukončila několikaletý projekt programu podpory výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem TRIO. AUMED, a.s. realizoval v tomto programu tříletý projekt pod názvem „Vývoj nové lékové formy pro orální podání vakcín“ (Ev. č. projektu.: FV 40365).

Projekt si kladl za cíl mikrobiální očkovací látku, které byla formulována ve formě lyofilizované tablety a byla určena k aplikaci do dutiny ústní. Jako modelová účinná látka byl zvolen vakcinační kmen Bordetella pertussis. AUMED, a.s. řešil tento Projekt ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK v Hradci Králové (Katedra farmaceutické technologie, vedoucí doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.).

Cíle projektu bylo dosaženo. Byly připraveny dva druhy lyofilizovaných tablet, které se lišily v obsahu jedné pomocné látky, obsah účinné látky byl u obou druhů stejný. Připravené tablety byly použity pro zrychlenou a dlouhodobou stabilitní studii. Po celou dobu zrychlené studie zůstaly lyofilizované tablety obojího typu stabilní. I po 12 měsících u dlouhodobé stabilitní studie zůstávají tablety stabilní.

V rámci projektu byly splněny dva hlavní výsledky – Z(tech) ověřená technologie – Příprava humánní vakcíny ve formě lyofilizované tablety jako nového nosiče a Z(polop.) poloprovoz – Návrh a konstrukce zařízení pro výrobu.

AUMED, a.s. plánuje implementaci dosažených výsledků do praxe. Nejprve je nutné přípravek podrobit preklinickému testování a následně klinickému hodnocení. Lyofilizovanou tabletu je možné využít jako nosiče i pro jiné druhy bakteriálních vakcín.

DALŠÍ ČLÁNKY

Nová provozovna BENÁTKY n/J.

10. 05. 2024

AUMED, a.s. počátkem roku 2024 otevřel novou provozovnu na adrese 5. května 301, 294 71 Benátky nad Jizerou. Nové pracoviště…

Aumed Pharma a.s. uvádí na trh nový doplněk stravy Gut Guard

07. 03. 2024

Naše dceřiná společnost Aumed Pharma a.s. uvádí na trh doplněk stravy Gut Guard. Probiotika Gut Guard obsahují kombinaci 13 vitálních…

AUMED, a.s. získal podporu na vývoj přípravku s fágy pro recidivující bakteriální vaginózy

06. 03. 2024

AUMED získal podporu na projekt „Vývoj antibakteriálního přípravku s fágy pro recidivující bakteriální vaginózy“, registrační číslo CZ.01.01.01/01/22_002/0000523. Bakteriální vaginózy jsou…

Výzkumné projekty společnosti Aumed, a.s. jsou financovány ze zdrojů Evropských strukturálních fondů a za finanční podpory prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Kompletní přehled všech běžících a ukončených projektů s touto podporou naleznete zde.

EVROPSKÁ ÚNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost
OP TAK


Tel.: +420 603 587 701
Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika
(c) 2017, Aumed a.s