Aumed, a.s., Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika

+420 603 587 701 English

Úspěšné ukončení projektu programu TRIO „Vývoj nové lékové formy pro orální podání vakcín“

lyof tablety - výsledek TRIA

Společnost AUMED, a.s. v letošním roce úspěšně ukončila několikaletý projekt programu podpory výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem TRIO. AUMED, a.s. realizoval v tomto programu tříletý projekt pod názvem „Vývoj nové lékové formy pro orální podání vakcín“ (Ev. č. projektu.: FV 40365).

Projekt si kladl za cíl mikrobiální očkovací látku, které byla formulována ve formě lyofilizované tablety a byla určena k aplikaci do dutiny ústní. Jako modelová účinná látka byl zvolen vakcinační kmen Bordetella pertussis. AUMED, a.s. řešil tento Projekt ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK v Hradci Králové (Katedra farmaceutické technologie, vedoucí doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.).

Cíle projektu bylo dosaženo. Byly připraveny dva druhy lyofilizovaných tablet, které se lišily v obsahu jedné pomocné látky, obsah účinné látky byl u obou druhů stejný. Připravené tablety byly použity pro zrychlenou a dlouhodobou stabilitní studii. Po celou dobu zrychlené studie zůstaly lyofilizované tablety obojího typu stabilní. I po 12 měsících u dlouhodobé stabilitní studie zůstávají tablety stabilní.

V rámci projektu byly splněny dva hlavní výsledky – Z(tech) ověřená technologie – Příprava humánní vakcíny ve formě lyofilizované tablety jako nového nosiče a Z(polop.) poloprovoz – Návrh a konstrukce zařízení pro výrobu.

AUMED, a.s. plánuje implementaci dosažených výsledků do praxe. Nejprve je nutné přípravek podrobit preklinickému testování a následně klinickému hodnocení. Lyofilizovanou tabletu je možné využít jako nosiče i pro jiné druhy bakteriálních vakcín.

DALŠÍ ČLÁNKY

AUMED, a.s. se s velkým úspěchem zúčastnil imunologického kongresu

14. 11. 2023

Zástupci společnosti AUMED se zúčastnili kongresu XL. Zjazd slovenských a českých alergológov a klinických imunológov, který se konal v Horním Smokovci….

AUMED, a.s. úspěšně ukončil projekt „Srovnání účinnosti tří různých šarží leukocytárního extraktu s aktivitou transferfaktoru (TFI) ve formě rychle rozpustných tablet“

02. 11. 2023

AUMED, a.s. úspěšně ukončil projekt „Srovnání účinnosti tří různých šarží leukocytárního extraktu s aktivitou transferfaktoru (TFI) ve formě rychle rozpustných…

Revoluce v boji s problematickou pletí

29. 08. 2023

Naše dceřiná společnost Aumed Pharma a.s. uvádí na trh revoluční přípravek v boji s problematickou pletí na bázi bakteriofágů. Přípravek…

Výzkumné projekty společnosti Aumed, a.s. jsou financovány ze zdrojů Evropských strukturálních fondů a za finanční podpory prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Kompletní přehled všech běžících a ukončených projektů s touto podporou naleznete zde.

EVROPSKÁ ÚNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost
OP TAK


Tel.: +420 603 587 701
Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika
(c) 2017, Aumed a.s