Aumed, a.s., Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika

+420 603 587 701 English

Ukončili jsme realizaci projektu „Testování účinnosti dvou různých lékových aplikačních forem přípravku TFI“

lyof tablety - výsledek TRIA

AUMED, a.s. úspěšně ukončil projekt „Testování účinnosti dvou různých lékových aplikačních forem přípravku TFI“, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028125.

Společnost AUMED, a.s. se zabývá výzkumem a vývojem imunomodulátoru na bázi transferfaktorů, který bude podáván v inovované formě lyofilizované tablety. Předmětem projektu „Testování účinnosti dvou různých lékových aplikačních forem přípravku TFI“ byla realizace projektu pokusů s cílem srovnání biologické účinnosti dvou různých lékových aplikačních forem přípravku TFI, obsahujícího transfer faktor jako účinnou látku. Projekt pokusů byl designován na morčatech, u kterých byla provedena série vyšetření ze získaných vzorků krve. Výsledky vyšetření prezentovaly, jaké změny v imunitním systému morčat nastaly po podání přípravku injekčně a perorálně a následně bylo provedeno porovnání těchto dvou lékových forem a jejich účinku.

Provedenými pokusy bylo prokázáno, že účinnost TFI podávaného perorálně ve formě rychle rozpustných tablet byla srovnatelná s účinností TFI aplikovaného injekčně subkutánně.

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora od EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Výzvy Inovační vouchery – VI. Výzva.

DALŠÍ ČLÁNKY

AUMED, a.s. se s velkým úspěchem zúčastnil imunologického kongresu

14. 11. 2023

Zástupci společnosti AUMED se zúčastnili kongresu XL. Zjazd slovenských a českých alergológov a klinických imunológov, který se konal v Horním Smokovci….

AUMED, a.s. úspěšně ukončil projekt „Srovnání účinnosti tří různých šarží leukocytárního extraktu s aktivitou transferfaktoru (TFI) ve formě rychle rozpustných tablet“

02. 11. 2023

AUMED, a.s. úspěšně ukončil projekt „Srovnání účinnosti tří různých šarží leukocytárního extraktu s aktivitou transferfaktoru (TFI) ve formě rychle rozpustných…

Revoluce v boji s problematickou pletí

29. 08. 2023

Naše dceřiná společnost Aumed Pharma a.s. uvádí na trh revoluční přípravek v boji s problematickou pletí na bázi bakteriofágů. Přípravek…

Výzkumné projekty společnosti Aumed, a.s. jsou financovány ze zdrojů Evropských strukturálních fondů a za finanční podpory prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Kompletní přehled všech běžících a ukončených projektů s touto podporou naleznete zde.

EVROPSKÁ ÚNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost
OP TAK


Tel.: +420 603 587 701
Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika
(c) 2017, Aumed a.s