Aumed, a.s., Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika

+420 603 587 701 English

Ukončili jsme realizaci projektu „Testování účinnosti dvou různých lékových aplikačních forem přípravku TFI“

lyof tablety - výsledek TRIA

AUMED, a.s. úspěšně ukončil projekt „Testování účinnosti dvou různých lékových aplikačních forem přípravku TFI“, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028125.

Společnost AUMED, a.s. se zabývá výzkumem a vývojem imunomodulátoru na bázi transferfaktorů, který bude podáván v inovované formě lyofilizované tablety. Předmětem projektu „Testování účinnosti dvou různých lékových aplikačních forem přípravku TFI“ byla realizace projektu pokusů s cílem srovnání biologické účinnosti dvou různých lékových aplikačních forem přípravku TFI, obsahujícího transfer faktor jako účinnou látku. Projekt pokusů byl designován na morčatech, u kterých byla provedena série vyšetření ze získaných vzorků krve. Výsledky vyšetření prezentovaly, jaké změny v imunitním systému morčat nastaly po podání přípravku injekčně a perorálně a následně bylo provedeno porovnání těchto dvou lékových forem a jejich účinku.

Provedenými pokusy bylo prokázáno, že účinnost TFI podávaného perorálně ve formě rychle rozpustných tablet byla srovnatelná s účinností TFI aplikovaného injekčně subkutánně.

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora od EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Výzvy Inovační vouchery – VI. Výzva.

DALŠÍ ČLÁNKY

Nová provozovna BENÁTKY n/J.

10. 05. 2024

AUMED, a.s. počátkem roku 2024 otevřel novou provozovnu na adrese 5. května 301, 294 71 Benátky nad Jizerou. Nové pracoviště…

Aumed Pharma a.s. uvádí na trh nový doplněk stravy Gut Guard

07. 03. 2024

Naše dceřiná společnost Aumed Pharma a.s. uvádí na trh doplněk stravy Gut Guard. Probiotika Gut Guard obsahují kombinaci 13 vitálních…

AUMED, a.s. získal podporu na vývoj přípravku s fágy pro recidivující bakteriální vaginózy

06. 03. 2024

AUMED získal podporu na projekt „Vývoj antibakteriálního přípravku s fágy pro recidivující bakteriální vaginózy“, registrační číslo CZ.01.01.01/01/22_002/0000523. Bakteriální vaginózy jsou…

Výzkumné projekty společnosti Aumed, a.s. jsou financovány ze zdrojů Evropských strukturálních fondů a za finanční podpory prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Kompletní přehled všech běžících a ukončených projektů s touto podporou naleznete zde.

EVROPSKÁ ÚNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost
OP TAK


Tel.: +420 603 587 701
Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika
(c) 2017, Aumed a.s