Aumed, a.s., Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika

+420 603 587 701 English

Společnost AUMED Immunology a.s. je dceřinou společností AUMED, a.s.. Společnost AUMED Immunology a.s. byla založena s cílem registrovat a uvést na trh nový léčivý přípravek obsahující transfer faktor jako účinnou léčivou látku ve formě perorální lyofilizované tablety. Nový léčivý přípravek se bude opírat o výsledky vlastních výzkumných aktivit společnosti AUMED, a.s. v oblasti transferfaktorů. Nový léčivý přípravek vznikal i za pomocí projektů OPPIK „Transfer faktor – vývoj a výzkum nové lékové formy imunoterapeutického léčivého přípravku a kontrolních metod, prokazujících imunomodulační potenciál“ (číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0010301) a projektu „Transferfaktor TFI – Léčivý přípravek“ (číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0026008), které byly spolufinancovány ze zdrojů Evropských strukturálních fondů. Více informací o postupu registrace a klinických studiích se můžete dozvědět na vlastních stránkách společnosti AUMED Immunology. (www.aumedimmunology.cz).

Výzkumné projekty společnosti Aumed, a.s. jsou financovány ze zdrojů Evropských strukturálních fondů a za finanční podpory prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Kompletní přehled všech běžících a ukončených projektů s touto podporou naleznete zde.

EVROPSKÁ ÚNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost
OP TAK


Tel.: +420 603 587 701
Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika
(c) 2017, Aumed a.s