Aumed, a.s., Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika

+420 603 587 701 English

Společnost AUMED Immunology a.s. je dceřinou společností AUMED, a.s.. Společnost AUMED Immunology a.s. byla založena s cílem registrovat a uvést na trh nový léčivý přípravek obsahující transfer faktor jako účinnou léčivou látku ve formě perorální lyofilizované tablety. Nový léčivý přípravek se bude opírat o výsledky vlastních výzkumných aktivit společnosti AUMED, a.s. v oblasti transferfaktorů. Nový léčivý přípravek vznikal i za pomocí projektů OPPIK „Transfer faktor – vývoj a výzkum nové lékové formy imunoterapeutického léčivého přípravku a kontrolních metod, prokazujících imunomodulační potenciál“ (číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0010301) a projektu „Transferfaktor TFI – Léčivý přípravek“ (číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0026008), které byly spolufinancovány ze zdrojů Evropských strukturálních fondů. Více informací o postupu registrace a klinických studiích se můžete dozvědět na vlastních stránkách společnosti AUMED Immunology. (www.aumedimmunology.cz).

Výzkumné projekty společnosti Aumed, a.s. financovány ze zdrojů Evropských strukturálních fondů.:
Výzkum a vývoj nové vakcíny proti černému kašli
Transfer faktor – vývoj a výzkum nové lékové formy
Výroba diagnostické soupravy na covid-19 na principu LAMP
Transferfaktor TFI – Léčivý přípravek

a za finanční podpory prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v programu TRIO:
Vývoj nové lékové formy pro orální podání vakcín

EVROPSKÁ ÚNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost


Tel.: +420 603 587 701
Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika
(c) 2017, Aumed a.s