Aumed, a.s., Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika

+420 603 587 701 English

Expertní, poradenská a školicí činnost

AUMED, a.s. využívá svůj odborný potenciál vedle vlastní výzkumné a vývojové činnosti i pro expertní, konzultační, poradenské a školicí aktivity pro externí subjekty. Jde o vysoce specifikované farmaceutické odborné aktivity s akcentem na GMP (Good manufacturing practice), které jsou externími společnostmi aktivně vyžadovány.

NABÍZÍME MIMO JINÉ

AUMED zajišťuje kompletní přípravu dokumentace a školení s akcentem na GMP, konkrétně:

1. Zavedení farmaceutického systému jakosti (SVP pro léčivé přípravky včetně výroby v souladu s SVP)

2. Příprava a zavedení řízeného dokumentačního systému

3. Školení a trénink personálu pro práci v čistých prostorách (ČP)

4. Zpracování podkladů pro žádost o povolení k výrobě a pro získání certifikátu SVP výrobce

5. Podpora při inspekci SÚKL

6. Supervize klíčových pracovníků AUMED, a.s. při zavádění farmaceutického systému jakosti a zahájení výroby

PRO KONKRÉTNÍ INFORMACE A NABÍDKY NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT NA ADRESE info@aumed.cz. NAŠI EXPERTI VÁM PŘIPRAVÍ NABÍDKU NA MÍRU VAŠICH POTŘEB A PŘEDSTAV.

REFERENČNÍ PŘÍKLADY

AUMED realizoval školení v aktuálně velmi dynamické problematice léčivých přípravků pro moderní terapie ( Eudralex, The Rules Governing Medicinal Products in the European Union, Volume 4, Good Manufacturing Practice, Part IV, Guidelines on Good Manufacturing Practice specific to Advanced Therapy Medicinal Products) – školení bylo za účasti pracovníků těchto odborných subjektů: ÚHKT, NÚDZ, CLIP, Bioinova, Generi Biotech, ÚMCH AV ČR, MUNI Brno.

Ústav hematologie a krevní transfuze – školící a expertní činnost pracovníků AUMED, a.s. při zavádění GMP v oblastí LPMT ( léčivé přípravky moderní terapie).

Institutul Pasteur Romania – expertní činnost na projektu výstavby nového výrobního areálu pro farmaceutickou výrobu

Co Antigen Ltd,  Research and Prouction Center The Republic of Kazakhstan, Almaty – expertní činnost při zavádění GMP do farmaceutické výroby.

EBRD – European Bank for Reconstruction and Development  – zaměstnanci AUMED, a.s. jsou registrovaní jako odborní poradci banky v poradenství pro farmaceutickou problematiku pro malé podniky.

Konzultační činnost pro výzkumné instituce v oblasti zavádění GMP:

ICRC (Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)

Ústav makromolekulární chemie AV ČR – pracoviště BIOCEV (Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci)

Výzkumné projekty společnosti Aumed, a.s. jsou financovány ze zdrojů Evropských strukturálních fondů a za finanční podpory prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Kompletní přehled všech běžících a ukončených projektů s touto podporou naleznete zde.

EVROPSKÁ ÚNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost
OP TAK


Tel.: +420 603 587 701
Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika
(c) 2017, Aumed a.s