Aumed, a.s., Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika

+420 603 587 701 English

AUMED, a.s. úspěšně ukončil projekt „Vývoj testovacích metod vstupních surovin“

lyof tablety - výsledek TRIA

AUMED, a.s. úspěšně ukončil projekt „Vývoj testovacích metod vstupních surovin“, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028007.

Společnost AUMED, a.s. se zabývá výzkumem a vývojem imunomodulátoru na bázi transferfaktorů, který bude podáván v inovované formě lyofilizované tablety. V minulých letech proběhl výzkum tohoto humánního léčivého přípravku, jehož předmětem byla také inovovaná forma podání a výzkum vhodného složení lyofilizované tablety. Výzkum související s podobou a složením lyofilizované tablety byl již úspěšně ukončen.

Další fází v procesu výzkumu a vývoje bylo zajištění certifikovaných surovin, které jsou nutné pro výrobu lyofilizovaných tablet pro účely klinického testování. Výroba léčivého přípravku pro klinické testování již musí probíhat v souladu s pravidly Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který požaduje pravidelné provádění zkoušek výchozích surovin.

Předmětem projektu „Vývoj testovacích metod vstupních surovin“ bylo poskytnutí služeb akreditované laboratoře v podobě vývoje zkušebních metod pro testování surovin určených pro výrobu inovovaných lyofilizovaných tablet. V rámci projektu byly vyvinuty zkušební metody surovin sacharin a karagenan iota speciálně pro použití naší společností. Těmito zkušebními metodami byly následně otestovány vzorky surovin dodaných akreditované laboratoři. Vyvinuté zkušební metody uvedených surovin budou v budoucnu využitelné pro testování surovin při každém dalším nákupu uvedených surovin pro výrobu.

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora od EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Výzvy Inovační vouchery – VI. Výzva.

DALŠÍ ČLÁNKY

AUMED, a.s. úspěšně ukončil projekt „Vývoj testovacích metod vstupních surovin“

09. 02. 2023

AUMED, a.s. úspěšně ukončil projekt „Vývoj testovacích metod vstupních surovin“, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028007. Společnost AUMED, a.s. se zabývá výzkumem a…

AUMED, a.s. úspěšně ukončil 1. etapu projektu s názvem „Transferfaktor TFI – Léčivý přípravek“

29. 11. 2022

AUMED, a.s. úspěšně ukončil 1. etapu projektu s názvem „Transferfaktor TFI – Léčivý přípravek“, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0026008. V rámci projektu…

AUMED, a.s. prezentoval výzkum fágů na konferenci Phages 2022 v Oxfordu

26. 09. 2022

AUMED se zúčastnil 12. ročníku bakteriofágové konference v Oxfordu, která je jedinou evropskou fágovou konferencí s takto dlouhou tradicí. Konference byla zaměřená…

Výzkumné projekty společnosti Aumed, a.s. financovány ze zdrojů Evropských strukturálních fondů.:
Výzkum a vývoj nové vakcíny proti černému kašli
Transfer faktor – vývoj a výzkum nové lékové formy
Výroba diagnostické soupravy na covid-19 na principu LAMP
Transferfaktor TFI – Léčivý přípravek

a za finanční podpory prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v programu TRIO:
Vývoj nové lékové formy pro orální podání vakcín

EVROPSKÁ ÚNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost


Tel.: +420 603 587 701
Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika
(c) 2017, Aumed a.s