Aumed, a.s., Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika

+420 603 587 701 English

AUMED, a.s. úspěšně ukončil projekt „Vývoj testovacích metod vstupních surovin“

lyof tablety - výsledek TRIA

AUMED, a.s. úspěšně ukončil projekt „Vývoj testovacích metod vstupních surovin“, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028007.

Společnost AUMED, a.s. se zabývá výzkumem a vývojem imunomodulátoru na bázi transferfaktorů, který bude podáván v inovované formě lyofilizované tablety. V minulých letech proběhl výzkum tohoto humánního léčivého přípravku, jehož předmětem byla také inovovaná forma podání a výzkum vhodného složení lyofilizované tablety. Výzkum související s podobou a složením lyofilizované tablety byl již úspěšně ukončen.

Další fází v procesu výzkumu a vývoje bylo zajištění certifikovaných surovin, které jsou nutné pro výrobu lyofilizovaných tablet pro účely klinického testování. Výroba léčivého přípravku pro klinické testování již musí probíhat v souladu s pravidly Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který požaduje pravidelné provádění zkoušek výchozích surovin.

Předmětem projektu „Vývoj testovacích metod vstupních surovin“ bylo poskytnutí služeb akreditované laboratoře v podobě vývoje zkušebních metod pro testování surovin určených pro výrobu inovovaných lyofilizovaných tablet. V rámci projektu byly vyvinuty zkušební metody surovin sacharin a karagenan iota speciálně pro použití naší společností. Těmito zkušebními metodami byly následně otestovány vzorky surovin dodaných akreditované laboratoři. Vyvinuté zkušební metody uvedených surovin budou v budoucnu využitelné pro testování surovin při každém dalším nákupu uvedených surovin pro výrobu.

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora od EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Výzvy Inovační vouchery – VI. Výzva.

DALŠÍ ČLÁNKY

Revoluce v boji s problematickou pletí

29. 08. 2023

Naše dceřiná společnost Aumed Pharma a.s. uvádí na trh revoluční přípravek v boji s problematickou pletí na bázi bakteriofágů. Přípravek…

Nový web naší dceřiné společnosti Aumed Pharma a.s.

29. 08. 2023

Naše dceřiná společnost Aumed Pharma a.s. spouští nový web (www.aumedpharma.cz), kde máte možnost zakoupit naše speciálně vyvinuté výživové doplňky a…

Ukončili jsme realizaci projektu „Testování účinnosti přípravku TFI při léčbě melanomu“

02. 08. 2023

AUMED, a.s. úspěšně ukončil projekt „Testování účinnosti přípravku TFI při léčbě melanomu“, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028124. Společnost AUMED, a.s. se zabývá…

Výzkumné projekty společnosti Aumed, a.s. financovány ze zdrojů Evropských strukturálních fondů.:
Výzkum a vývoj nové vakcíny proti černému kašli
Transfer faktor – vývoj a výzkum nové lékové formy
Výroba diagnostické soupravy na covid-19 na principu LAMP
Transferfaktor TFI – Léčivý přípravek

a za finanční podpory prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v programu TRIO:
Vývoj nové lékové formy pro orální podání vakcín

EVROPSKÁ ÚNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost


Tel.: +420 603 587 701
Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika
(c) 2017, Aumed a.s