Aumed, a.s., Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika

+420 603 587 701 English

BAKTERIÁLNÍ VAGINÓZA

Vývoj antibakteriálního fágového přípravku k léčbě recidivujících bakteriálních vaginóz

AUMED, a.s. zahájil ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK v Hradci Králové vývoj antibakteriálního fágového přípravku pro lokální aplikaci do vaginální dutiny, určeného k léčbě recidivujících bakteriálních vaginóz. Bakteriální vaginózy jsou častým infekčním onemocněním způsobeným dysbalancí ve vaginální mikroflóře, kdy snížený podíl laktobacilů umožňuje přemnožení ostatních bakterií. Nejčastěji dochází k přemnožení bakterie Gardnerella vaginalis a vyvolání infekce, jejímž příznakem je výtok, svědění a pálení při močení. U mužů tato infekce může způsobit zánět prostaty nebo močových cest.

PROČ VÝZKUM V TÉTO OBLASTI?

Léčba bakteriální vaginózy je obzvláště důležitá před gynekologickými operačními výkony a v těhotenství. Bakterie doprovázející bakteriální vaginózu, včetně G. vaginalis, jsou spojené s řadou komplikací právě v průběhu těhotenství, včetně předčasného porodu nebo i potratu. Zatímco ženy, které porodí v termínu, mají vaginální mikroflóru s převažujícími laktobacily, konkrétně L. crispatus, ženy, které porodí předčasně, trvale vykazují zvýšenou rozmanitost bakterií ve vaginálním mikrobiomu. U mnoha pacientek bylo zjištěno, že úbytek v počtu bakterií Lactobacilus spp. je spojen s rizikem spontánního předčasného porodu a předčasného prasknutí plodových obalů.  Proto těhotné ženy, které trpí bakteriální vaginózou, vykazují ve srovnání se zdravými ženami zvýšené riziko předčasného porodu.  Bakteriální vaginózu lékaři aktuálně diagnostikují u cca 15-20 % těhotných žen.

Bakteriální vaginózy se v současné době nejčastěji léčí lokálně působícími antibiotiky. Znepokojujícím problémem je však stále častější selhání léčby a recidivující onemocnění. Počet žen, u kterých je léčba antibiotiky málo úspěšná nebo které mají recidivující obtíže, výrazně narůstá.

CÍL NAŠEHO VÝZKUMU

Výsledkem těchto výzkumných aktivit bude přípravek, který bude účinný při terapii dlouhodobých a recidivujících vaginóz a bude použitelný ve zdravotnickém terénu v gynekologických specializacích. Přípravek bude v takové lékové formě, která umožní snadnou laickou aplikaci. Zároveň bude technologicky konstruován tak, aby ani jeho složení a ani technologie přípravy nezpůsobilo degradaci účinné složky (fágové API).

Výzkum je realizován také s pomocí programu v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Aplikace – výzva I., registrační číslo CZ.01.01.01/01/22_002/0000523.

Výzkumné projekty společnosti Aumed, a.s. jsou financovány ze zdrojů Evropských strukturálních fondů a za finanční podpory prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Kompletní přehled všech běžících a ukončených projektů s touto podporou naleznete zde.

EVROPSKÁ ÚNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost
OP TAK


Tel.: +420 603 587 701
Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika
(c) 2017, Aumed a.s