Aumed, a.s., Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika

+420 603 587 701 English

AUMED, a.s. získal podporu na vývoj vakcíny proti Staphylococcus aureus

MRSA_SEM_7821_lores

AUMED získal podporu na projekt „Vývoj nové vakcíny proti Staphylococcus aureus“, registrační číslo CZ.01.01.01/01/22_002/0000585.

Staphylococcus aureus způsobuje širokou škálu onemocnění od kožních infekcí až po život ohrožující invazivní onemocnění, jako je bakterémie, endokarditida, pneumonie, infekce v místě chirurgického zákroku, osteomyelitida a sekundární nemocniční stafylokokové infekce, ke kterým dochází zejména na odděleních intenzivní péče (MRSA, popáleniny, chirurgická oddělení, imunodeficientní pacienti, pacienty s implantáty apod.).

Bakterie S. aureus je jednou z 12, které Světová zdravotnická organizace označila za „prioritní patogen“ – což znamená, že je naléhavě nutné investovat do nových léků – protože je stále odolnější vůči antibiotikům. S dramaticky narůstající rezistencí k antibiotikům probíhá intenzivní hledání alternativní léčby k antibiotickým postupům v několika rovinách. Jednou rovinou je využití bakteriofágů pro léčbu stafylokokových ataků nebo možnosti využití mikrobiálních genetických mutací.

Reálným řešením tohoto celospolečensky závažného problému může být vhodná vakcinace. Ukazuje se však, že vývoj vakcíny proti Staphylococcus aureus je podstatně náročnější, než se očekávalo. Doposud neúčinná je tradiční technika využívající povrchové antigeny (kapsulární konjugáty nebo protein). Idea české očkovací látky proti stafylokokům není zcela nová. Vakcína s obchodní značkou Polystafana již historicky existovala, byla recentně používána a potvrdila reálnost očekávání. Její technologie výroby a formy kontroly však nevyhovovaly současným legislativním požadavkům a požadavkům GMP (správná výrobní praxe ve farmacii), které jsou na výrobu vakcín kladeny, proto její výroba, registrace a klinické využití zcela zaniklo.

Záměrem projektu je vývoj očkovací látky proti Staphylococcus aureus na bázi exogenních anatoxinů, jako účinné složky léčiva. Připravovaná vakcína nevyužívá pro vyvolání protektivního účinku jako antigenní komponenty ani buněčné antigeny ani proteiny buněčných stěn a ani živý atenuovaný mikroorganismus, tedy obvykle preferované antigenní báze přítomné v jiných očkovacích látkách, vyvíjených proti stafylokokům. V projektem navrženém postupu je vakcína inovativní.

Na projekt bude poskytnuta finanční podpora od EU v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Výzvy Aplikace – výzva I.

DALŠÍ ČLÁNKY

AUMED, a.s. získal podporu na vývoj vakcíny proti Staphylococcus aureus

18. 12. 2023

AUMED získal podporu na projekt „Vývoj nové vakcíny proti Staphylococcus aureus“, registrační číslo CZ.01.01.01/01/22_002/0000585. Staphylococcus aureus způsobuje širokou škálu onemocnění…

AUMED, a.s. získal dotaci na vývoj přípravku k podpůrnému ošetření pokožky při onemocnění atopickým ekzémem

18. 12. 2023

AUMED získal podporu na projekt „Vývoj přípravku na bázi čistícího spreje určeného k podpůrnému ošetření pokožky při onemocnění atopickým ekzémem“,…

AUMED, a.s. se s velkým úspěchem zúčastnil imunologického kongresu

14. 11. 2023

Zástupci společnosti AUMED se zúčastnili kongresu XL. Zjazd slovenských a českých alergológov a klinických imunológov, který se konal v Horním Smokovci….

Výzkumné projekty společnosti Aumed, a.s. jsou financovány ze zdrojů Evropských strukturálních fondů a za finanční podpory prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Kompletní přehled všech běžících a ukončených projektů s touto podporou naleznete zde.

EVROPSKÁ ÚNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost
OP TAK


Tel.: +420 603 587 701
Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika
(c) 2017, Aumed a.s