Aumed, a.s., Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika

+420 603 587 701 English

Orální aplikace vakcín

Vývoj a výzkum nové lékové formy pro aplikaci očkovací látky ve společnosti AUMED, a.s.

AUMED, a.s. zahájil aktivní spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK v Hradci Králové na vývoji nové lékové formy pro perorální podání vakcín – lyofilizované tablety. Jako modelová vakcína byla zvolena nově inovovaná vakcína proti černému kašli na jejímž vývoji se společnost AUMED, a.s. v posledních letech intenzivně podílela. Zvolená modelová vakcína má opodstatnění a vysokou společenskou poptávku v tom, že v současné době dramaticky narůstají lokální epidemie černého kašle.

PROČ VÝZKUM V TÉTO OBLASTI?

Dosud používané vakcíny proti černému kašli jsou aplikovány injekčně, jako klasické parenterální léčivo. Vakcinační aplikace sice vyvolá imunitní reakci organismu, nevýhodou však bývá redukovaný protektivní účinek na sliznicích nasopharynxu, které jsou vstupní bránou infekce. Orální aplikace vakcinačních kmenů Bordetella pertusis je odborně opodstatněná, protože slizniční imunitní systém ústní dutiny a nasopharynxu jsou propojeny. Imunitní odezva na tuto formu podání je podložena klinickými testy. Lyofilizovaná tableta, jako nový nosič léčivé látky, zaručuje vyhovující distribuci na bukální sliznici (prostorovou i časovou). Trend využívající lyofilizované tablety, jako novou aplikační formu léčiva, je obecně ve farmaceutické aplikaci přijímán a je chápán jako progresivní řešení.

CÍL NAŠEHO VÝZKUMU

Výsledkem těchto výzkumných aktivit by měla být mikrobiální očkovací látka ve formě lyofilizované tablety k aplikaci do dutiny ústní.

Výzkum byl realizován také s pomocí programu podpory výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem TRIO. AUMED, a.s. realizoval v tomto programu tříletý projekt pod názvem „Vývoj nové lékové formy pro orální podání vakcín“ (Ev. č. projektu.: FV 40365). Projekt byl na konci roku 2021 úspěšně ukončen s výsledky a výstupy v souladu s plánem projektu. Mezi hlavní výsledky patřil poloprovoz a ověřená technologie. K výsledkům byla vypracována související dokumentace. Společnost AUMED, a.s. pracuje na úspěšné komercializaci výstupů. Dozvědět se více o výsledcích projektu.

Výzkumné projekty společnosti Aumed, a.s. jsou financovány ze zdrojů Evropských strukturálních fondů a za finanční podpory prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Kompletní přehled všech běžících a ukončených projektů s touto podporou naleznete zde.

EVROPSKÁ ÚNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost
OP TAK


Tel.: +420 603 587 701
Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika
(c) 2017, Aumed a.s