Aumed, a.s., Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika

+420 603 587 701 English

AUMED, a.s. úspěšně ukončil projekt „Srovnání účinnosti tří různých šarží leukocytárního extraktu s aktivitou transferfaktoru (TFI) ve formě rychle rozpustných tablet“

lyof tablety - výsledek TRIA

AUMED, a.s. úspěšně ukončil projekt „Srovnání účinnosti tří různých šarží leukocytárního extraktu s aktivitou transferfaktoru (TFI) ve formě rychle rozpustných tablet“, registrační číslo CZ.01.01.01/05/23_009/0001324.

Společnost AUMED, a.s. se zabývá výzkumem a vývojem imunomodulátoru na bázi transferfaktorů, který bude podáván v inovované formě lyofilizované tablety. Předmětem projektu „Srovnání účinnosti tří různých šarží leukocytárního extraktu s aktivitou transferfaktoru (TFI) ve formě rychle rozpustných tablet“ byla realizace projektu pokusů s cílem srovnání biologické účinnosti tří různých šarží leukocytárního extraktu s aktivitou transferfaktoru (TFI) ve formě rychle rozpustných tablet. Projekt pokusů byl designován na morčatech, u kterých byla provedena série vyšetření ze získaných vzorků krve. Výsledky vyšetření prezentovaly, jaké změny v imunitním systému morčat nastaly po podání přípravku, a následně bylo provedeno srovnání účinnosti tří šarží přípravku, které byly předmětem projektu pokusů.

Provedenými pokusy bylo prokázáno, že všechny tři šarže TFI podávaného perorálně ve formě rychle rozpustných tablet vykazovaly stejnou účinnost.

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora od EU v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Výzvy Inovační vouchery – výzva II..

DALŠÍ ČLÁNKY

AUMED, a.s. se s velkým úspěchem zúčastnil imunologického kongresu

14. 11. 2023

Zástupci společnosti AUMED se zúčastnili kongresu XL. Zjazd slovenských a českých alergológov a klinických imunológov, který se konal v Horním Smokovci….

AUMED, a.s. úspěšně ukončil projekt „Srovnání účinnosti tří různých šarží leukocytárního extraktu s aktivitou transferfaktoru (TFI) ve formě rychle rozpustných tablet“

02. 11. 2023

AUMED, a.s. úspěšně ukončil projekt „Srovnání účinnosti tří různých šarží leukocytárního extraktu s aktivitou transferfaktoru (TFI) ve formě rychle rozpustných…

Revoluce v boji s problematickou pletí

29. 08. 2023

Naše dceřiná společnost Aumed Pharma a.s. uvádí na trh revoluční přípravek v boji s problematickou pletí na bázi bakteriofágů. Přípravek…

Výzkumné projekty společnosti Aumed, a.s. jsou financovány ze zdrojů Evropských strukturálních fondů a za finanční podpory prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Kompletní přehled všech běžících a ukončených projektů s touto podporou naleznete zde.

EVROPSKÁ ÚNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost
OP TAK


Tel.: +420 603 587 701
Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika
(c) 2017, Aumed a.s