Aumed, a.s., Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika

info@aumed.cz+420 603 587 701 English

Úspěšné ukončení projektu programu OPPIK „Transfer faktor – vývoj a výzkum nové lékové formy imunoterapeutického léčivého přípravku a kontrolních metod, prokazujících imunomodulační potenciál“

Prototyp TFI1

Společnost AUMED a.s. v letošním roce úspěšně ukončila několikaletý projekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) pod názvem „Transfer faktor – vývoj a výzkum nové lékové formy imunoterapeutického léčivého přípravku a kontrolních metod, prokazujících imunomodulační potenciál“ (číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0010301).

Předmětem řešeného projektu byla problematika přípravy nové lékové formy specifických imunomodulátorů na bázi transfer faktorů (TF) a metod testování jejich imunobiologického potenciálu. Byl dokončený vývoj a výzkum konečného produktu (lyofilizované tablety), který byl i převedený z režimu laboratorní přípravy do výrobně – technologického uspořádání. Byly vyrobeny experimentální šarže ve formě lyofilizovaných tablet. Na těchto výrobcích byla rovněž ověřena jejich biologická účinnost. Byl dokončen výsledek prototyp a poloprovoz.

Zásadním přínosem projektu je převedení komerčního imunomodulačního přípravku ze sterilní injekční formy do perorální lyofilizované tablety, která řeší jak bolestivé podání v prvním případě, tak i ovlivnění účinnosti transferfaktorů zažívacím systémem, pokud jsou podávány perorálně v tekuté formě. Složením se jedná o dialyzát homogenitu humánních leukocytů, fyziologicky vyvážená směs biologicky aktivních látek, které se v organizmu přirozeně vyskytují a vykonávají specifické funkce v imunitním systému. Lidské leukocyty jsou přirozeným nástrojem imunitní soustavy. Hlavním posláním tohoto léku je normalizace reakcí buněčné imunity pomocí přenosu specifické buněčné imunity z dárce na příjemce (transfer faktor). Svým přímým působením na imunokompetentní buňky zasahuje do porušené buněčné imunity, upravuje a normalizuje ji. Nové komerčně velice zajímavé léčivo je plně vyvinuto a připraveno k registraci!

Finálními uživateli výstupu projetu je ta část populace, která je definována imunologickými poruchami na úrovni buněčné imunity (jak na úrovni přirozených imunodeficiencí, tak i druhotně vyvolaných). Konkrétně: jde o široké spektrum imunodeficientních poruch typu alergií a autoimunních projevů až po imunodeficience vyvolané např. v důsledku terapie onkologických nebo jiných onemocnění).

DALŠÍ ČLÁNKY

PCR KLOKTACÍ SADA

07. 05. 2021

AUMED, a.s. uvádí na trh vlastní samoodběrovou sadu na principu kloktání dutiny ústní a hltanu. Nová odběrová souprava dostala jméno…

AUMED a.s. získal podporu k výrobě diagnostické soupravy na covid-19

13. 12. 2020

AUMED a.s. získal podporu projektu VÝROBA DIAGNOSTICKÉ SOUPRAVY NA COVID-19 NA PRINCIPU LAMP v rámci PROGRAMU PODPORY TECHNOLOGIE – VÝZVA XII….

Nová kloktací sada GARGTEST

30. 11. 2020

AUMED, a.s. spolupracoval na vývoji nové samoodběrové sady založené na principu kloktání dutiny ústní a hltanu. Nová odběrová sada dostala…

Výzkumné projekty společnosti Aumed, a.s. financovány ze zdrojů Evropských strukturálních fondů.:
Výzkum a vývoj nové vakcíny proti černému kašli
Transfer faktor – vývoj a výzkum nové lékové formy
Výroba diagnostické soupravy na covid-19 na principu LAMP

a za finanční podpory prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v programu TRIO:
Vývoj nové lékové formy pro orální podání vakcín

EVROPSKÁ ÚNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost


Tel.: +420 603 587 701, Email: info@aumed.cz
Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika
(c) 2017, Aumed a.s