Aumed, a.s., Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika

+420 603 587 701 English

Úspěšné ukončení projektu programu OPPIK „Transfer faktor – vývoj a výzkum nové lékové formy imunoterapeutického léčivého přípravku a kontrolních metod, prokazujících imunomodulační potenciál“

Prototyp TFI1

Společnost AUMED a.s. v letošním roce úspěšně ukončila několikaletý projekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) pod názvem „Transfer faktor – vývoj a výzkum nové lékové formy imunoterapeutického léčivého přípravku a kontrolních metod, prokazujících imunomodulační potenciál“ (číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0010301).

Předmětem řešeného projektu byla problematika přípravy nové lékové formy specifických imunomodulátorů na bázi transfer faktorů (TF) a metod testování jejich imunobiologického potenciálu. Byl dokončený vývoj a výzkum konečného produktu (lyofilizované tablety), který byl i převedený z režimu laboratorní přípravy do výrobně – technologického uspořádání. Byly vyrobeny experimentální šarže ve formě lyofilizovaných tablet. Na těchto výrobcích byla rovněž ověřena jejich biologická účinnost. Byl dokončen výsledek prototyp a poloprovoz.

Zásadním přínosem projektu je převedení komerčního imunomodulačního přípravku ze sterilní injekční formy do perorální lyofilizované tablety, která řeší jak bolestivé podání v prvním případě, tak i ovlivnění účinnosti transferfaktorů zažívacím systémem, pokud jsou podávány perorálně v tekuté formě. Složením se jedná o dialyzát homogenitu humánních leukocytů, fyziologicky vyvážená směs biologicky aktivních látek, které se v organizmu přirozeně vyskytují a vykonávají specifické funkce v imunitním systému. Lidské leukocyty jsou přirozeným nástrojem imunitní soustavy. Hlavním posláním tohoto léku je normalizace reakcí buněčné imunity pomocí přenosu specifické buněčné imunity z dárce na příjemce (transfer faktor). Svým přímým působením na imunokompetentní buňky zasahuje do porušené buněčné imunity, upravuje a normalizuje ji. Nové komerčně velice zajímavé léčivo je plně vyvinuto a připraveno k registraci!

Finálními uživateli výstupu projetu je ta část populace, která je definována imunologickými poruchami na úrovni buněčné imunity (jak na úrovni přirozených imunodeficiencí, tak i druhotně vyvolaných). Konkrétně: jde o široké spektrum imunodeficientních poruch typu alergií a autoimunních projevů až po imunodeficience vyvolané např. v důsledku terapie onkologických nebo jiných onemocnění).

DALŠÍ ČLÁNKY

AUMED, a.s. úspěšně ukončil projekt „Vývoj testovacích metod vstupních surovin“

09. 02. 2023

AUMED, a.s. úspěšně ukončil projekt „Vývoj testovacích metod vstupních surovin“, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028007. Společnost AUMED, a.s. se zabývá výzkumem a…

AUMED, a.s. úspěšně ukončil 1. etapu projektu s názvem „Transferfaktor TFI – Léčivý přípravek“

29. 11. 2022

AUMED, a.s. úspěšně ukončil 1. etapu projektu s názvem „Transferfaktor TFI – Léčivý přípravek“, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0026008. V rámci projektu…

AUMED, a.s. prezentoval výzkum fágů na konferenci Phages 2022 v Oxfordu

26. 09. 2022

AUMED se zúčastnil 12. ročníku bakteriofágové konference v Oxfordu, která je jedinou evropskou fágovou konferencí s takto dlouhou tradicí. Konference byla zaměřená…

Výzkumné projekty společnosti Aumed, a.s. financovány ze zdrojů Evropských strukturálních fondů.:
Výzkum a vývoj nové vakcíny proti černému kašli
Transfer faktor – vývoj a výzkum nové lékové formy
Výroba diagnostické soupravy na covid-19 na principu LAMP
Transferfaktor TFI – Léčivý přípravek

a za finanční podpory prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v programu TRIO:
Vývoj nové lékové formy pro orální podání vakcín

EVROPSKÁ ÚNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost


Tel.: +420 603 587 701
Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika
(c) 2017, Aumed a.s