Aumed, a.s., Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika

+420 603 587 701 English

Úspěšné ukončení projektu programu OPPIK „Transfer faktor – vývoj a výzkum nové lékové formy imunoterapeutického léčivého přípravku a kontrolních metod, prokazujících imunomodulační potenciál“

Prototyp TFI1

Společnost AUMED a.s. v letošním roce úspěšně ukončila několikaletý projekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) pod názvem „Transfer faktor – vývoj a výzkum nové lékové formy imunoterapeutického léčivého přípravku a kontrolních metod, prokazujících imunomodulační potenciál“ (číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0010301).

Předmětem řešeného projektu byla problematika přípravy nové lékové formy specifických imunomodulátorů na bázi transfer faktorů (TF) a metod testování jejich imunobiologického potenciálu. Byl dokončený vývoj a výzkum konečného produktu (lyofilizované tablety), který byl i převedený z režimu laboratorní přípravy do výrobně – technologického uspořádání. Byly vyrobeny experimentální šarže ve formě lyofilizovaných tablet. Na těchto výrobcích byla rovněž ověřena jejich biologická účinnost. Byl dokončen výsledek prototyp a poloprovoz.

Zásadním přínosem projektu je převedení komerčního imunomodulačního přípravku ze sterilní injekční formy do perorální lyofilizované tablety, která řeší jak bolestivé podání v prvním případě, tak i ovlivnění účinnosti transferfaktorů zažívacím systémem, pokud jsou podávány perorálně v tekuté formě. Složením se jedná o dialyzát homogenitu humánních leukocytů, fyziologicky vyvážená směs biologicky aktivních látek, které se v organizmu přirozeně vyskytují a vykonávají specifické funkce v imunitním systému. Lidské leukocyty jsou přirozeným nástrojem imunitní soustavy. Hlavním posláním tohoto léku je normalizace reakcí buněčné imunity pomocí přenosu specifické buněčné imunity z dárce na příjemce (transfer faktor). Svým přímým působením na imunokompetentní buňky zasahuje do porušené buněčné imunity, upravuje a normalizuje ji. Nové komerčně velice zajímavé léčivo je plně vyvinuto a připraveno k registraci!

Finálními uživateli výstupu projetu je ta část populace, která je definována imunologickými poruchami na úrovni buněčné imunity (jak na úrovni přirozených imunodeficiencí, tak i druhotně vyvolaných). Konkrétně: jde o široké spektrum imunodeficientních poruch typu alergií a autoimunních projevů až po imunodeficience vyvolané např. v důsledku terapie onkologických nebo jiných onemocnění).

DALŠÍ ČLÁNKY

AUMED, a.s. se s velkým úspěchem zúčastnil imunologického kongresu

14. 11. 2023

Zástupci společnosti AUMED se zúčastnili kongresu XL. Zjazd slovenských a českých alergológov a klinických imunológov, který se konal v Horním Smokovci….

AUMED, a.s. úspěšně ukončil projekt „Srovnání účinnosti tří různých šarží leukocytárního extraktu s aktivitou transferfaktoru (TFI) ve formě rychle rozpustných tablet“

02. 11. 2023

AUMED, a.s. úspěšně ukončil projekt „Srovnání účinnosti tří různých šarží leukocytárního extraktu s aktivitou transferfaktoru (TFI) ve formě rychle rozpustných…

Revoluce v boji s problematickou pletí

29. 08. 2023

Naše dceřiná společnost Aumed Pharma a.s. uvádí na trh revoluční přípravek v boji s problematickou pletí na bázi bakteriofágů. Přípravek…

Výzkumné projekty společnosti Aumed, a.s. jsou financovány ze zdrojů Evropských strukturálních fondů a za finanční podpory prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Kompletní přehled všech běžících a ukončených projektů s touto podporou naleznete zde.

EVROPSKÁ ÚNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost
OP TAK


Tel.: +420 603 587 701
Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika
(c) 2017, Aumed a.s