Aumed, a.s., Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika

+420 603 587 701 English

Úspěšné ukončení projektu programu OPPIK „Transfer faktor – vývoj a výzkum nové lékové formy imunoterapeutického léčivého přípravku a kontrolních metod, prokazujících imunomodulační potenciál“

Prototyp TFI1

Společnost AUMED a.s. v letošním roce úspěšně ukončila několikaletý projekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) pod názvem „Transfer faktor – vývoj a výzkum nové lékové formy imunoterapeutického léčivého přípravku a kontrolních metod, prokazujících imunomodulační potenciál“ (číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0010301).

Předmětem řešeného projektu byla problematika přípravy nové lékové formy specifických imunomodulátorů na bázi transfer faktorů (TF) a metod testování jejich imunobiologického potenciálu. Byl dokončený vývoj a výzkum konečného produktu (lyofilizované tablety), který byl i převedený z režimu laboratorní přípravy do výrobně – technologického uspořádání. Byly vyrobeny experimentální šarže ve formě lyofilizovaných tablet. Na těchto výrobcích byla rovněž ověřena jejich biologická účinnost. Byl dokončen výsledek prototyp a poloprovoz.

Zásadním přínosem projektu je převedení komerčního imunomodulačního přípravku ze sterilní injekční formy do perorální lyofilizované tablety, která řeší jak bolestivé podání v prvním případě, tak i ovlivnění účinnosti transferfaktorů zažívacím systémem, pokud jsou podávány perorálně v tekuté formě. Složením se jedná o dialyzát homogenitu humánních leukocytů, fyziologicky vyvážená směs biologicky aktivních látek, které se v organizmu přirozeně vyskytují a vykonávají specifické funkce v imunitním systému. Lidské leukocyty jsou přirozeným nástrojem imunitní soustavy. Hlavním posláním tohoto léku je normalizace reakcí buněčné imunity pomocí přenosu specifické buněčné imunity z dárce na příjemce (transfer faktor). Svým přímým působením na imunokompetentní buňky zasahuje do porušené buněčné imunity, upravuje a normalizuje ji. Nové komerčně velice zajímavé léčivo je plně vyvinuto a připraveno k registraci!

Finálními uživateli výstupu projetu je ta část populace, která je definována imunologickými poruchami na úrovni buněčné imunity (jak na úrovni přirozených imunodeficiencí, tak i druhotně vyvolaných). Konkrétně: jde o široké spektrum imunodeficientních poruch typu alergií a autoimunních projevů až po imunodeficience vyvolané např. v důsledku terapie onkologických nebo jiných onemocnění).

DALŠÍ ČLÁNKY

Nová provozovna BENÁTKY n/J.

10. 05. 2024

AUMED, a.s. počátkem roku 2024 otevřel novou provozovnu na adrese 5. května 301, 294 71 Benátky nad Jizerou. Nové pracoviště…

Aumed Pharma a.s. uvádí na trh nový doplněk stravy Gut Guard

07. 03. 2024

Naše dceřiná společnost Aumed Pharma a.s. uvádí na trh doplněk stravy Gut Guard. Probiotika Gut Guard obsahují kombinaci 13 vitálních…

AUMED, a.s. získal podporu na vývoj přípravku s fágy pro recidivující bakteriální vaginózy

06. 03. 2024

AUMED získal podporu na projekt „Vývoj antibakteriálního přípravku s fágy pro recidivující bakteriální vaginózy“, registrační číslo CZ.01.01.01/01/22_002/0000523. Bakteriální vaginózy jsou…

Výzkumné projekty společnosti Aumed, a.s. jsou financovány ze zdrojů Evropských strukturálních fondů a za finanční podpory prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Kompletní přehled všech běžících a ukončených projektů s touto podporou naleznete zde.

EVROPSKÁ ÚNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost
OP TAK


Tel.: +420 603 587 701
Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika
(c) 2017, Aumed a.s