Aumed, a.s., Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika

+420 603 587 701 English

TRANSFER FAKTOR

Aumed, a.s.VýzkumTransfer faktor

Vývoj a výzkum transferfaktorů ve společnosti AUMED, a.s.

AUMED, a.s. orientuje jednu ze svých výzkumně vývojových činností, podporovaných i grantovými dotacemi, inovacím v problematice transferfaktorů, určených  pro humánní terapii.

CO JSOU TO TRANSFERFAKTORY?

Transferfaktory byly objeveny a popsány Dr. H Sherwood Lawrencem koncem čtyřicátých let minulého století. Dodnes jde o dosud nepřesně definovanou směs leukocytárních buněčných fragmentů, nukleových kyselin a aminokyselin, které potencují efektivitu imunitního systému v jeho boji proti různým onemocněním.

Podstata účinnosti transferfaktorů spočívá v přenosu signálních informací a modulaci činnosti imunitního systému. V současné době jsou transferfaktory velmi efektivně využívány jako doplňující a potencující léčba, současně s lege artis vedenou specifickou léčbou předepsaným farmakem. Transferfaktory jsou úspěšně používány v léčbě virových, mykotických, bakteriálních nebo parazitárních infekcí. Jsou publikovány kazuistiky v onkologické léčbě, při zvládání různých imunodeficiencí, autoimunních onemocnění a různých alergií atd.

PROČ VÝZKUM V TÉTO OBLASTI?

Vývoj legislativy, související s farmaceutickou problematikou, klade obecně stále větší akcent na hledisko bezpečnosti a účinnosti léčiv. Výzkumná činnost transferfaktorů ve společnosti AUMED, a.s., se proto orientuje jednak na modernizaci technologie jejich přípravy, na přesnější identifikaci mechanismu jejich účinků, na vývoj sofistikovanějších postupů jejich testace a i na inovaci jejich lékové formy.

CÍL NAŠEHO VÝZKUMU

Výsledkem všech těchto výzkumných aktivit by měl být transferfaktor jako léčivý přípravek, který splňuje všechna kritéria kladená na moderní léčiva.  Inovovaný typ přípravku bude mít nejen dobré komerční využití, ale především široké terapeutické uplatnění a preskripční potenciál u pestré škály narůstajících imunologických onemocnění.

Výzkum realizován také pomocí projektu OPPIK (ČÍSLO PROJEKTU: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0010301). Tento projekt byl v roce 2020 úspěšně dokončen. Hmatatelným výstupem projektu jsou především vyrobené vzorky – lyofilizované tablety obsahující transfer faktor jako účinnou léčivou látku. Dozvědět se více o výsledcích projektu.

Na výsledky projektu navazuje snaha registrovat a uvést na trh nový léčivý přípravek.

Výzkumné projekty společnosti Aumed, a.s. jsou financovány ze zdrojů Evropských strukturálních fondů a za finanční podpory prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Kompletní přehled všech běžících a ukončených projektů s touto podporou naleznete zde.

EVROPSKÁ ÚNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost
OP TAK


Tel.: +420 603 587 701
Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika
(c) 2017, Aumed a.s