Aumed, a.s., Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika

+420 603 587 701 English

Vývoj nové lékové formy pro orální aplikaci vakcín

Perorální-aplikace-vakcín4

V rámci 4. veřejné soutěže v programu TRIO řeší společnost AUMED formu Projektu novou verzi nosiče humánních vakcín. Předmětem projektu je Vývoj nové lékové formy pro orální aplikaci vakcín. Projekt si klade za cíl mikrobiální očkovací látku, které je formulována ve formě lyofilizované tablety a je určena k aplikaci do dutiny ústní. Jako modelová účinná látka je zvolený vakcinační kmen Bordetella pertussis. AUMED, a.s. řeší tento Projekt ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK v Hradci Králové (Katedra farmaceutické technologie, vedoucí doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.).

Zvolená modelová vakcína proti černému kašli má vysokou společenskou poptávku v tom, že v současné době dramaticky narůstají lokální epidemie černého kašle a to i v populacích, které jsou proti infekčnímu agens proočkovány. Důvodem selhávání aktuálně používaných vakcín je odklon od vakcinace celobuněčnou vakcínou (z důvodu vyšší reaktogennosti původní celobuněčné vakcíny) a příklon k acelulární formě vakcíny (jako méně reaktogenní formy). Acelulární vakcíny nesplnily dlouhodobě očekávaný protektivní účinek. A s fenoménem nárůstu onemocnění černým kašlem se nepotýká pouze náš region a naše republika, ale jde o jev, který postihuje většinu Evropy a USA. Navíc epidemiologické prognózy předpokládají, že současný stav představuje pouze jakýsi „start“ trendu a že teprve následující roky budou ve znamení prudkého nárůstu černého kašle v populaci. Navíc v souvislosti s narůstající rezistencí k antibiotikům jde o dramatický výhled, který je nutné urychleně řešit vývojem nových vakcinačních přístupů.

DALŠÍ ČLÁNKY

AUMED, a.s. se s velkým úspěchem zúčastnil imunologického kongresu

14. 11. 2023

Zástupci společnosti AUMED se zúčastnili kongresu XL. Zjazd slovenských a českých alergológov a klinických imunológov, který se konal v Horním Smokovci….

AUMED, a.s. úspěšně ukončil projekt „Srovnání účinnosti tří různých šarží leukocytárního extraktu s aktivitou transferfaktoru (TFI) ve formě rychle rozpustných tablet“

02. 11. 2023

AUMED, a.s. úspěšně ukončil projekt „Srovnání účinnosti tří různých šarží leukocytárního extraktu s aktivitou transferfaktoru (TFI) ve formě rychle rozpustných…

Revoluce v boji s problematickou pletí

29. 08. 2023

Naše dceřiná společnost Aumed Pharma a.s. uvádí na trh revoluční přípravek v boji s problematickou pletí na bázi bakteriofágů. Přípravek…

Výzkumné projekty společnosti Aumed, a.s. jsou financovány ze zdrojů Evropských strukturálních fondů a za finanční podpory prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Kompletní přehled všech běžících a ukončených projektů s touto podporou naleznete zde.

EVROPSKÁ ÚNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost
OP TAK


Tel.: +420 603 587 701
Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika
(c) 2017, Aumed a.s