Aumed, a.s., Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika

+420 603 587 701 English

Vývoj nové lékové formy pro orální aplikaci vakcín

Perorální-aplikace-vakcín4

V rámci 4. veřejné soutěže v programu TRIO řeší společnost AUMED formu Projektu novou verzi nosiče humánních vakcín. Předmětem projektu je Vývoj nové lékové formy pro orální aplikaci vakcín. Projekt si klade za cíl mikrobiální očkovací látku, které je formulována ve formě lyofilizované tablety a je určena k aplikaci do dutiny ústní. Jako modelová účinná látka je zvolený vakcinační kmen Bordetella pertussis. AUMED, a.s. řeší tento Projekt ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK v Hradci Králové (Katedra farmaceutické technologie, vedoucí doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.).

Zvolená modelová vakcína proti černému kašli má vysokou společenskou poptávku v tom, že v současné době dramaticky narůstají lokální epidemie černého kašle a to i v populacích, které jsou proti infekčnímu agens proočkovány. Důvodem selhávání aktuálně používaných vakcín je odklon od vakcinace celobuněčnou vakcínou (z důvodu vyšší reaktogennosti původní celobuněčné vakcíny) a příklon k acelulární formě vakcíny (jako méně reaktogenní formy). Acelulární vakcíny nesplnily dlouhodobě očekávaný protektivní účinek. A s fenoménem nárůstu onemocnění černým kašlem se nepotýká pouze náš region a naše republika, ale jde o jev, který postihuje většinu Evropy a USA. Navíc epidemiologické prognózy předpokládají, že současný stav představuje pouze jakýsi „start“ trendu a že teprve následující roky budou ve znamení prudkého nárůstu černého kašle v populaci. Navíc v souvislosti s narůstající rezistencí k antibiotikům jde o dramatický výhled, který je nutné urychleně řešit vývojem nových vakcinačních přístupů.

DALŠÍ ČLÁNKY

AUMED, a.s. úspěšně ukončil projekt „Vývoj testovacích metod vstupních surovin“

09. 02. 2023

AUMED, a.s. úspěšně ukončil projekt „Vývoj testovacích metod vstupních surovin“, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028007. Společnost AUMED, a.s. se zabývá výzkumem a…

AUMED, a.s. úspěšně ukončil 1. etapu projektu s názvem „Transferfaktor TFI – Léčivý přípravek“

29. 11. 2022

AUMED, a.s. úspěšně ukončil 1. etapu projektu s názvem „Transferfaktor TFI – Léčivý přípravek“, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0026008. V rámci projektu…

AUMED, a.s. prezentoval výzkum fágů na konferenci Phages 2022 v Oxfordu

26. 09. 2022

AUMED se zúčastnil 12. ročníku bakteriofágové konference v Oxfordu, která je jedinou evropskou fágovou konferencí s takto dlouhou tradicí. Konference byla zaměřená…

Výzkumné projekty společnosti Aumed, a.s. financovány ze zdrojů Evropských strukturálních fondů.:
Výzkum a vývoj nové vakcíny proti černému kašli
Transfer faktor – vývoj a výzkum nové lékové formy
Výroba diagnostické soupravy na covid-19 na principu LAMP
Transferfaktor TFI – Léčivý přípravek

a za finanční podpory prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v programu TRIO:
Vývoj nové lékové formy pro orální podání vakcín

EVROPSKÁ ÚNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost


Tel.: +420 603 587 701
Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika
(c) 2017, Aumed a.s