Aumed, a.s., Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika

+420 603 587 701 English

Vývoj nové lékové formy pro orální aplikaci vakcín

Perorální-aplikace-vakcín4

V rámci 4. veřejné soutěže v programu TRIO řeší společnost AUMED formu Projektu novou verzi nosiče humánních vakcín. Předmětem projektu je Vývoj nové lékové formy pro orální aplikaci vakcín. Projekt si klade za cíl mikrobiální očkovací látku, které je formulována ve formě lyofilizované tablety a je určena k aplikaci do dutiny ústní. Jako modelová účinná látka je zvolený vakcinační kmen Bordetella pertussis. AUMED, a.s. řeší tento Projekt ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK v Hradci Králové (Katedra farmaceutické technologie, vedoucí doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.).

Zvolená modelová vakcína proti černému kašli má vysokou společenskou poptávku v tom, že v současné době dramaticky narůstají lokální epidemie černého kašle a to i v populacích, které jsou proti infekčnímu agens proočkovány. Důvodem selhávání aktuálně používaných vakcín je odklon od vakcinace celobuněčnou vakcínou (z důvodu vyšší reaktogennosti původní celobuněčné vakcíny) a příklon k acelulární formě vakcíny (jako méně reaktogenní formy). Acelulární vakcíny nesplnily dlouhodobě očekávaný protektivní účinek. A s fenoménem nárůstu onemocnění černým kašlem se nepotýká pouze náš region a naše republika, ale jde o jev, který postihuje většinu Evropy a USA. Navíc epidemiologické prognózy předpokládají, že současný stav představuje pouze jakýsi „start“ trendu a že teprve následující roky budou ve znamení prudkého nárůstu černého kašle v populaci. Navíc v souvislosti s narůstající rezistencí k antibiotikům jde o dramatický výhled, který je nutné urychleně řešit vývojem nových vakcinačních přístupů.

DALŠÍ ČLÁNKY

PCR KLOKTACÍ SADA

07. 05. 2021

AUMED, a.s. uvádí na trh vlastní samoodběrovou sadu na principu kloktání dutiny ústní a hltanu. Nová odběrová souprava dostala jméno…

AUMED a.s. získal podporu k výrobě diagnostické soupravy na covid-19

13. 12. 2020

AUMED a.s. získal podporu projektu VÝROBA DIAGNOSTICKÉ SOUPRAVY NA COVID-19 NA PRINCIPU LAMP v rámci PROGRAMU PODPORY TECHNOLOGIE – VÝZVA XII….

Nová kloktací sada GARGTEST

30. 11. 2020

AUMED, a.s. spolupracoval na vývoji nové samoodběrové sady založené na principu kloktání dutiny ústní a hltanu. Nová odběrová sada dostala…

Výzkumné projekty společnosti Aumed, a.s. financovány ze zdrojů Evropských strukturálních fondů.:
Výzkum a vývoj nové vakcíny proti černému kašli
Transfer faktor – vývoj a výzkum nové lékové formy
Výroba diagnostické soupravy na covid-19 na principu LAMP

a za finanční podpory prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v programu TRIO:
Vývoj nové lékové formy pro orální podání vakcín

EVROPSKÁ ÚNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost


Tel.: +420 603 587 701
Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika
(c) 2017, Aumed a.s