Aumed, a.s., Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika

+420 603 587 701 English

Černý kašel (Pertussis)

Doctor makes inhalation to a sick little baby. Health care and medicine concept at pediatrician department.

Charakteristika onemocnění

 

Černý kašel (dávivý kašel) je vysoce nakažlivé infekční onemocnění. Přenáší se z člověka na člověka vzdušnou cestou, především kašláním, kýcháním a smrkáním. Postiženy bývají  osoby různého věku, nejnebezpečnější je onemocnění pro malé děti. Inkubační doba je v průměru  7-21 dnů, nejčastěji bývají postiženy děti do 6 let.

Onemocnění černým kašlem je vyvoláno toxiny (zejména pertusický toxin) , které produkuje původce nemoci Bordetella pertussis. Toxiny napadají a porušují řasinkový epitel na povrchu dýchacích cest, výstelku průdušnice a průdušek a další toxin proniká do krve.

pertuse_infog

Mezi počáteční příznaky patří mírné teploty, kašel a rýma. Později jsou charakteristickými projevy záchvaty typického křečovitého kašle ve dne i v noci, pauza před hlubokým obtížným nádechem, lapání po dechu a zvracení na konci ataku. Mezi záchvaty kašle se postižený cítí obvykle poměrně dobře. Onemocnění je nebezpečné především pro malé děti do 1 roku, u kterých může dojít k rozvoji zánětu plic nebo k zástavě dechu. V minulosti bylo často doprovázeno mnohými komplikacmi, jako krvácením do víček, zánětem plic, záněty středního  ucha, ale taky encefalitidou.

 

Výskyt onemocnění

 

  1. Česká republika

V České republice po zavedení celoplošného očkování v roce 1958 došlo k výraznému poklesu výskytu onemocnění. V posledních letech ale počet případů rychle stoupal, v roce 2011 bylo v ČR hlášeno cca 300 případů a v roce 2014 již přes 2500 případů. Proto je přeočkování doporučeno i pro dospělé, obzvláště budoucí rodiče a nejbližší okolí novorozence. Protilátky přenesené z matky na dítě přetrvávají asi 6 týdnů, kdy je dítě chráněno. Očkování se nejvíce doporučuje před otěhotněním v rámci plánovaného rodičovství, nebo těsně po porodu. Novorozence chrání v prvních měsících života především očkování nejbližších kontaktů dítěte, vedle rodičů např. i prarodičů. Vhodné je i očkování starších chronicky nemocných osob event. jejich rodinných kontaktů. Očkování se realizuje jednou dávkou kombinované vakcíny i proti záškrtu, tetanu společně s černým kašlem na období až 10 let

 

  1. Slovensko

Před zavedením očkování se na Slovensku vyskytovalo 220 – 460 případů na 100 000 obyvatel. Zvýšený výskyt se zaznamenával v 3 – 4 ročních intervalech, zejména během zimních měsíců.

Po zavedení pravidelného povinného očkování v roce 1958 byl zaznamenán výrazný pokles incidence, která se udržovala na poměrně nízkych hodnotách, kolem 2,0 na 100 000 obyvatelů.

V letech 2000 – 2007 se na Slovensku hlásilo v průměru jenom kolem 20 případů onemocnění  na černý kašel ročne. Od roku 2008 došlo na Slovensku k výraznému vzestupu chorobnosti na čierný kašel s maximem (25,4/100 000 obyvatelů) v roce 2010, kdy bolo hlášených až 1 379 onemocnění.  Od roku 2011, kedy došlo k mírnému poklesu výskytu onemocnění, se v posledních letech udržuje na približně stejné úrovni (zhruba 17/100 000 obyvatel).

Zvyšovaním morbidity na čierný kašel na Slovensku od r. 2008 došlo aj k posunu nejvyšší věkovospecifické morbidity ze skupiny 0 ročních na  skupinu 15 – 19 letých. Slovensko proto zavedlo v roce 2010 přeočkování detí proti černému kašli v 13 roce života. V posledních letech se vysoká věkovospecifická morbidita udržuje né jenom ve skupině adolescentů, ale i ve vyšších věkových skupinách dospělých osob.

Nárast počtu případů čěrného kašle se týka né jenom Slovenska, ale aj ostatních evropských zemí.

 

  1. Evropa

V roce 2014, bylo reportováno  40 727 (38 044 potvrzených) případů z 29 EU/EEA zemí, tedy 9,1 případů na 100 000 osob, víc jak v roce 2013, ale méně jako v “epidemické roce 2012.

 

Zdroje:

https://www.ockovacicentrum.cz/cz/cerny-kasel

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=2095:ierny-kae-pertussis&catid=68:epidemiologia&Itemid=76

https://www.cdc.gov/pertussis/about/photos.html

http://www.museumofhealthcare.ca/explore/exhibits/vaccinations/pertussis.html

http://www.who.int/immunization/diseases/pertussis/en/

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/pertussis/Pages/Annual-epidemiological-report-2016.aspx

https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/surv-manual/chpt10-pertussis.html

 

DALŠÍ ČLÁNKY

AUMED, a.s. se s velkým úspěchem zúčastnil imunologického kongresu

14. 11. 2023

Zástupci společnosti AUMED se zúčastnili kongresu XL. Zjazd slovenských a českých alergológov a klinických imunológov, který se konal v Horním Smokovci….

AUMED, a.s. úspěšně ukončil projekt „Srovnání účinnosti tří různých šarží leukocytárního extraktu s aktivitou transferfaktoru (TFI) ve formě rychle rozpustných tablet“

02. 11. 2023

AUMED, a.s. úspěšně ukončil projekt „Srovnání účinnosti tří různých šarží leukocytárního extraktu s aktivitou transferfaktoru (TFI) ve formě rychle rozpustných…

Revoluce v boji s problematickou pletí

29. 08. 2023

Naše dceřiná společnost Aumed Pharma a.s. uvádí na trh revoluční přípravek v boji s problematickou pletí na bázi bakteriofágů. Přípravek…

Výzkumné projekty společnosti Aumed, a.s. jsou financovány ze zdrojů Evropských strukturálních fondů a za finanční podpory prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Kompletní přehled všech běžících a ukončených projektů s touto podporou naleznete zde.

EVROPSKÁ ÚNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost
OP TAK


Tel.: +420 603 587 701
Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika
(c) 2017, Aumed a.s